Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22 Temmuz 2019 - 18:17 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK yazısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 574.073,910 73,01797 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 Hamiline
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 7.866.433,640 73,01797 1,00 B Grubu B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 11.559.492,45 8.440.507,550 73,01797

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. nin süresi içinde satılamayan paylarını satış süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde satın alacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. Artı Yatırım Holding A.Ş.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.04.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu RED
SPK Başvuru Tarihi 05.04.2019
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
SPK'nın 12.07.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.9536 sayılı yazısı ile 05.04.2019 tarihinde yaptığımız Şirketimizin 55.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.559.492,45 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 20.000.000.-TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 8.440.507,55 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebimizin
Şirketimizin Ofma Ofis Malzemeleri A.Ş.deki iştirak payının sirketimiz tarafından satıldığı tarihteki değerinin tespiti amaçlı yapılacak değerleme sonucunun izahnamede yer alacak 31.12.2018 tarihli finansal tabloları açısından önem arz ettiği ve değerleme sonucuna göre 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait finansal tablolarda düzeltme gerekebileceği gerekçesiyle uygun görülmediği ve yapılacak değerleme sonucunda gerektiği takdirde düzeltmelerin yapılmasını müteakip, Şirketimiz tarafından halka açık olmayan ortaklık niteliğindeki tüzel kişi/kişilere ve/veya gerçek kişilere tahsisli olarak satılması ve payları satın alacak kişilerin paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle payların doğrudan ve/veya dolaylı olarak Borsada satılmamasını taahhüt etmeleri suretiyle, tahsisli sermaye artırımı için başvuruda bulunabileceğimiz hususlarında şirketimiz bilgilendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776303


BIST

-Foreks Haber Merkezi-