Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

08 Ağustos 2019 - 18:23 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.138.927 247.296 2.682.657 16.421
Satışların Maliyeti
19 -3.349.437 -265.045 -2.039.074 -31.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.789.490 -17.749 643.583 -15.208
BRÜT KAR (ZARAR)
1.789.490 -17.749 643.583 -15.208
Genel Yönetim Giderleri
20 -415.486 -421.345 -183.452 -214.743
Pazarlama Giderleri
20 -23.534 -469.862 0 -208.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 804.038 238.542 310.798 129.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -460.390 -79.055 131.962 -56.301
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.694.118 -749.469 902.891 -365.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 3.008.048 0 3.008.048
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -164 0 -164
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.694.118 2.258.415 902.891 2.642.631
Finansman Gelirleri
24 0 0 0 0
Finansman Giderleri
24 -380.812 -421.417 -195.537 -175.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.313.306 1.836.998 707.354 2.466.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.166 -142.846 -52.833 -124.582
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 27.166 -142.846 -52.833 -124.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.340.472 1.694.152 654.521 2.342.310
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.340.472 1.694.152 654.521 2.342.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.340.472 1.694.152 654.521 2.342.310
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,12000000 0,15000000 0,06000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 18 0,12000000 0,15000000 0,06000000 0,20000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.158 693.644
Dönem Karı (Zararı)
1.340.472 1.694.152
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 1.340.472 1.694.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.951 650.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 20.805 81.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
172.486 425.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 172.486 209.137
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 216.298
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -27.340 142.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.489.685 -1.761.931
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 43.059 -2.822.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 43.059 -2.822.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.671.146 390.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.671.146 390.852
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 176.248
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 25.456 129.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -330.138 101.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -330.138 101.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -15.893 58.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 458.977 203.910
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 458.977 203.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.738 582.273
Alınan Faiz
23 481.420 111.371
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.542 500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.542 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.542 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-349.462 -691.136
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.350 -269.719
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 31.350 -269.719
Ödenen Faiz
24 -380.812 -421.417
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.154 3.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.154 3.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.526 20.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 166.680 23.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 166.680 20.526
Ticari Alacaklar
7 7.528.658 7.571.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.044.886 1.675.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
496.192 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.548.694 1.675.866
Stoklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 972 22.828
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 972 22.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 337 310
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.520.679 32.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.520.679 32.133
ARA TOPLAM
11.262.212 9.323.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.262.212 9.323.380
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.559.430 1.572.213
Binalar
1.499.813 1.503.837
Taşıtlar
38.609 46.269
Mobilya ve Demirbaşlar
21.008 22.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.921 37.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.921 37.401
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.591.351 1.609.614
TOPLAM VARLIKLAR
12.853.563 10.932.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.599.600 2.568.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.599.600 2.568.250
Banka Kredileri
6 2.599.600 2.568.250
Ticari Borçlar
7 409.058 739.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
409.058 739.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 197.814 213.707
Diğer Borçlar
8 39.846 1.240.737
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 628.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
39.846 612.154
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.045 1.445
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.045 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 273.672 63.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
53.137 40.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
220.535 23.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.947.550 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.947.550 0
ARA TOPLAM
5.472.585 4.827.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.472.585 4.827.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
51.833 89.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 51.833 89.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 132.936 160.276
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.769 249.517
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.657.354 5.076.630
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.196.209 5.856.364
Ödenmiş Sermaye
18 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 406.360 406.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.268.447 1.269.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.268.447 1.269.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.263.911 1.263.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -41.944 -41.317
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -8.091.759 -11.213.205
Net Dönem Karı veya Zararı
18 1.340.472 3.121.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.196.209 5.856.364
TOPLAM KAYNAKLAR
12.853.563 10.932.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Transferler
-3.172.494 3.172.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.792 79.229 95.021 95.021
Dönem Karı (Zararı)
1.694.152 1.694.152 1.694.152
Dönem Sonu Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 8.192 1.172.541 46.480 689.799 -11.213.205 1.694.152 3.471.568 3.471.568
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Transferler
3.121.446 -3.121.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-627 -627 -627
Dönem Karı (Zararı)
1.340.472 1.340.472 1.340.472
Dönem Sonu Bakiyeler
11.559.492 23.398 406.360 -41.944 1.263.911 46.480 689.799 -8.091.759 1.340.472 7.196.209 7.196.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.340.472 1.694.152 654.521 2.342.310
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.582 91.547 -25.736 100.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 -6.530 79.229 0 88.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -627 15.792 -32.995 15.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.575 -3.474 7.259 -3.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.437 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 138 -3.474 7.259 -3.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.582 91.547 -25.736 100.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.334.890 1.785.699 628.785 2.442.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.334.890 1.785.699 628.785 2.442.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781272


BIST

-Foreks Haber Merkezi-