Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Ağustos 2019 - 18:47 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 -1.219.223 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863
Transferler
3.202.692 38.720.355 -41.923.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.975 -30.975 -30.975 16.648.465 16.617.490 5.757 16.623.247
Dönem Karı (Zararı)
16.648.465 16.648.465 6.296 16.654.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.975 -30.975 -30.975 -30.975 -539 -31.514
Kar Payları
20 -31.694.653 -31.694.653 -1.000 -31.695.653
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.250.198 -1.250.198 -1.250.198 46.947.710 203.704.698 16.648.465 332.373.957 90.500 332.464.457
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.007 -514.007 -514.007
Transferler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
124.449 124.449 124.449 -6.104.591 -5.980.142 5.869 -5.974.273
Dönem Karı (Zararı)
-6.104.591 -6.104.591 6.384 -6.098.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
124.449 124.449 124.449 124.449 -515 123.934
Kar Payları
20 -60.000 -60.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.625.959 -1.625.959 -1.625.959 47.607.298 237.524.813 -6.104.591 343.724.843 47.695 343.772.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.499.820 -9.470.949
Dönem Karı (Zararı)
-6.098.207 16.654.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.638.839 18.803.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 9.855.532 9.350.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
65.084 373.261
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 65.084 373.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.483.854 5.064.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 999.324 1.105.110
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.470.000 229.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.014.530 3.730.039
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.489.267 -365.308
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -886.048 -2.232.354
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.609.067 346.635
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 766.248 1.520.411
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.566.822 -215.666
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.566.822 -215.666
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 36.309 86.896
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.724.385 4.509.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.103.127 -34.554.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.019.553 -17.399.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-535.919 -354.189
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.536.994 -7.415.097
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.135.594 -7.014.259
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
805.706 1.103.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.245.239 -3.474.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
990.091 -2.847.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
255.148 -627.482
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.562.495 903.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.519.492 -1.047.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.119.578 -6.467.863
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1,16 -3.298.255 -2.859.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.921.112 -3.084.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.808.310 -5.535.976
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -10.808.310 -5.535.976
Alınan Faiz
887.198 2.451.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.830.045 -31.749.699
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.880.252 58.428.416
Kredilerden Nakit Girişleri
5 61.880.252 58.428.416
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.435.252 -58.428.416
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -57.435.252 -58.428.416
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.407.227
Ödenen Temettüler
20 -60.000 -31.695.653
Ödenen Faiz
5 -147.728 -54.046
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.590.887 -44.304.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.590.887 -44.304.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.264.938 88.000.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.674.051 43.696.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.742.434 61.334.471
Ticari Alacaklar
8.1 91.459.405 89.552.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.624.136 4.892.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
89.835.269 84.659.914
Diğer Alacaklar
9.1 598.341 625.236
Stoklar
11 81.792.392 95.329.386
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.349.003 835.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.767.186 492.792
Diğer Dönen Varlıklar
18 544.550 2.980.699
ARA TOPLAM
219.253.311 251.150.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
219.253.311 251.150.742
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 2.366.194 1.803.372
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 100.563 136.872
Maddi Duran Varlıklar
13 184.189.068 182.342.792
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 13.074.439 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 924.360 513.874
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.015.166 1.713.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.563.741 619.515
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
203.233.531 187.130.186
TOPLAM VARLIKLAR
422.486.842 438.280.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.181.679 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.181.679 0
Banka Kredileri
5.1 4.453.815 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 5.727.864 0
Ticari Borçlar
8.2 35.558.826 60.078.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 7.718.267 7.360.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.840.559 52.718.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.601.326 1.890.018
Diğer Borçlar
1.676.272 1.818.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 1.676.272 1.818.350
Türev Araçlar
6 0 3.566.822
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.432.094 4.176.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.563.149 6.865.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.828.371 3.139.203
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.734.778 3.725.867
ARA TOPLAM
63.013.346 78.395.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.013.346 78.395.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.662.475 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.662.475 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 7.662.475 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.038.483 7.824.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.038.483 7.824.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.739.333
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.700.958 9.564.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.714.304 87.960.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
343.724.843 350.218.992
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.625.959 -1.750.408
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.625.959 -1.750.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.607.298 46.947.710
Yasal Yedekler
43.763.341 43.103.753
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
237.524.813 203.704.698
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.104.591 34.993.710
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.695 101.826
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
343.772.538 350.320.818
TOPLAM KAYNAKLAR
422.486.842 438.280.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 138.978.458 185.121.327 84.070.646 109.545.030
Satışların Maliyeti
21 -128.577.513 -150.843.955 -75.583.446 -89.436.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.400.945 34.277.372 8.487.200 20.108.516
BRÜT KAR (ZARAR)
10.400.945 34.277.372 8.487.200 20.108.516
Genel Yönetim Giderleri
-17.973.616 -15.142.476 -9.962.634 -8.036.354
Pazarlama Giderleri
-2.680.415 -3.234.806 -1.600.470 -1.524.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 2.259.969 2.108.910 1.886.312 712.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -3.989.916 -5.455.644 -3.012.808 -2.892.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.983.033 12.553.356 -4.202.400 8.367.469
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 19.373 622.907 8.623 574.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -36.309 -86.896 -18.079 -34.245
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.999.969 13.089.367 -4.211.856 8.907.995
Finansman Gelirleri
25 6.450.226 10.267.083 2.300.666 5.329.847
Finansman Giderleri
26 -3.272.849 -2.192.095 -1.253.171 -517.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.822.592 21.164.355 -3.164.361 13.719.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.724.385 -4.509.593 1.386.976 -2.502.639
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 154.816 -4.226.074 347.047 -2.229.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.569.569 -283.519 1.039.929 -273.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.098.207 16.654.762 -1.777.385 11.217.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.098.207 16.654.762 -1.777.385 11.217.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.384 6.296 -519 6.733
Ana Ortaklık Payları
-6.104.591 16.648.466 -1.776.866 11.210.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
123.934 -31.514 123.934 -31.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 154.917 -40.401 154.917 -40.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.983 8.887 -30.983 8.887
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -30.983 8.887 -30.983 8.887
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.934 -31.514 123.934 -31.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.974.273 16.623.248 -1.653.451 11.185.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.869 5.757 -1.035 6.194
Ana Ortaklık Payları
-5.980.142 16.617.491 -1.652.416 11.179.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782066


BIST

-Foreks Haber Merkezi-