Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19 Ağustos 2019 - 22:04 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968
Transferler
-2.171.748 2.171.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 36.573 81.247 117.820 -80.088 37.732
Dönem Sonu Bakiyeler
13 140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -378.269 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 81.247 113.876.270 -553.570 113.322.700
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-33.091 -33.091 -33.091
Transferler
-1.773.039 1.773.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 10.384 9.695.925 9.706.309 -27.488 9.678.821
Sermaye Arttırımı
196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000
Dönem Sonu Bakiyeler
336.000.000 70.140.548 351.940 436.621 -603.987 1.510.885 8.069.258 -108.548.370 9.695.925 317.052.820 -678.978 316.373.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.128.620 -13.548.257
Dönem Karı (Zararı)
13 9.668.437 1.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.025.164 -56.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
239.454 27.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
719.982 12.795
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 719.982 -53.258
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.053
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269.948 -2.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
308.732 66.219
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-38.784 -68.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.455.477 -31.428
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.547.058 -31.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
91.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10.298 6.389
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.201.134 -49.304
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
391.765 -19.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-163.648.947 -13.493.264
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.327.555 -6.995.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-14 -1.815.265 -3.347.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.512.290 -3.647.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.438.279 -15.042.889
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -95.170.325 -5.152.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.230.359 -4.813.705
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-14 164.921 237.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -8.395.280 -5.051.529
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.520 509.405
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.450
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
172.970 509.405
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.052.789 18.219.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.646.956 -220.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.580.782 -438.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-66.174 217.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-162.005.674 -13.548.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-122.946
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-701.380 40.957
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.713 -6.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.713 -6.355
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-660.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.485.973 31.428
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
196.012.000
Ödenen Faiz
-73.085
Alınan Faiz
3.547.058 31.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.655.973 -13.475.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.655.973 -13.475.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 181.873 13.676.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.837.846 200.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.837.846 181.873
Finansal Yatırımlar
106.958 106.176
Ticari Alacaklar
107.715.335 77.107.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 9.337.289 7.522.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 98.378.046 69.585.738
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.780 97.780
Stoklar
5 130.624.181 93.185.902
Peşin Ödenmiş Giderler
8 130.846.821 35.676.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
561.612 30.623
Diğer Dönen Varlıklar
9 7.679.884 4.630.091
ARA TOPLAM
414.470.417 211.016.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
414.470.417 211.016.703
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
195.175 195.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
195.175 195.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
88.125 94.672
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22.047.194 21.386.277
Maddi Duran Varlıklar
6 165.341 144.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
670.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.333.326 14.913.053
Şerefiye
5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.410.574 8.990.301
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 10.982.432 4.786.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.482.434 41.520.057
TOPLAM VARLIKLAR
462.952.851 252.536.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.032
Ticari Borçlar
35.013.875 43.244.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 258.380 93.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 34.755.495 43.150.775
Diğer Borçlar
138.043 198.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
106.473 166.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.570 31.570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 659.076 309.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
635.321 792.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
511.718 661.144
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 123.603 131.027
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 568.306 396.029
ARA TOPLAM
37.028.653 44.940.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.028.653 44.940.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
707.032
Diğer Borçlar
2.722.774 2.549.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.722.774 2.549.804
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 103.121.016 91.417.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.230.715 1.109.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.230.715 1.078.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 31.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.768.819 1.765.478
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 37.685
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.550.356 96.880.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.579.009 141.820.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
317.052.820 111.367.602
Ödenmiş Sermaye
336.000.000 140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
351.940 339.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-167.366 -177.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-167.366 -177.750
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
436.621 436.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-603.987 -614.371
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
8.069.258 8.069.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-108.548.370 -106.742.240
Net Dönem Karı veya Zararı
13 9.695.925 -1.773.039
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-678.978 -651.490
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.373.842 110.716.112
TOPLAM KAYNAKLAR
462.952.851 252.536.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 44.892.530 11.211.245 24.633.865 4.734.369
Satışların Maliyeti
10 -40.671.436 -10.118.118 -22.212.421 -4.364.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.221.094 1.093.127 2.421.444 369.580
BRÜT KAR (ZARAR)
4.221.094 1.093.127 2.421.444 369.580
Genel Yönetim Giderleri
-3.943.422 -1.922.450 -2.180.768 -801.552
Pazarlama Giderleri
-91.001 -38.596 -70.524 -22.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.516.091 1.533.174 2.387.342 1.108.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -3.288.668 -719.264 -2.179.045 -476.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
414.094 -54.009 378.449 178.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.624
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-391.765 -391.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-10.298 -6.389 -1.564 -2.060
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.031 -40.774 -14.880 176.087
Finansman Gelirleri
3.547.058 31.428 1.939.273 5.417
Finansman Giderleri
-91.786 -38.799 -87.953 -25.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.467.303 -48.145 1.836.440 155.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.201.134 49.304 4.330.745 6.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 6.201.134 49.304 4.330.745 6.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 9.668.437 1.159 6.167.185 161.940
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.668.437 1.159 6.167.185 161.940
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -27.488 -80.088 -15.331 -69.559
Ana Ortaklık Payları
13 9.695.925 81.247 6.182.516 231.499
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 0,03370000 0,00000000 0,02150000 0,00120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.384 36.573 -94.273 81.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.980 45.717 -117.842 101.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.596 -9.144 23.569 -20.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.596 -9.144 23.569 -20.398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.384 36.573 -94.273 81.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.678.821 37.732 6.072.912 243.525
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.488 117.820 -15.331 313.084
Ana Ortaklık Payları
13 9.706.309 -80.088 6.088.243 -69.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783121


BIST

-Foreks Haber Merkezi-