Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

28 Ekim 2019 - 16:06 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.209.659 378.777 70.732 131.481
Satışların Maliyeti
19 -3.370.954 -306.641 -21.517 -41.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19 1.838.705 72.136 49.215 89.885
BRÜT KAR (ZARAR)
1.838.705 72.136 49.215 89.885
Genel Yönetim Giderleri
20 -612.406 -592.994 -196.920 -171.649
Pazarlama Giderleri
20 -23.534 -597.587 0 -127.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.093.564 486.829 289.526 248.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -500.541 -106.986 -40.151 -27.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22 1.795.788 -738.602 101.670 10.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.016.390 0 8.342
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -164 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.795.788 2.277.624 101.670 19.209
Finansman Giderleri
24 -657.230 -488.012 -276.418 -66.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.138.558 1.789.612 -174.748 -47.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.985 -47.572 16.819 95.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 43.985 -47.572 16.819 95.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,10000000 0,15000000 -0,01000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 18 0,10000000 0,15000000 -0,01000000 0,00000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
623.032 -236.235
Dönem Karı (Zararı)
18 1.182.543 1.742.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
658.644 423.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 17.426 -2.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
250.420 78.825
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 250.420 98.983
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 0 -20.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
438.320 299.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 438.320 84.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 215.156
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -47.522 47.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.985.310 -2.609.916
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
197.081 -3.404.249
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 -3.531.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 197.081 127.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.892.921 310.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.892.921 310.626
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 217.843
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 22.214 172.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-317.783 100.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
279.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -317.783 -178.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -33.186 45.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.685 -37.344
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 0 -60.159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 35.685 22.815
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.600 -15.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-144.123 -444.045
Alınan Faiz
23 767.155 207.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.542 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.542 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.542 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-625.880 534.414
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.030.255
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

-Foreks Haber Merkezi-