Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11 Kasım 2019 - 18:35 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968
Transferler
-2.171.748 2.171.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -149.871 -681.324 -831.195 -213.901 -1.045.096
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -564.713 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -681.324 112.927.255 -687.383 112.239.872
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-33.091 -33.091 -33.091
Transferler
-1.773.039 1.773.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -450.918 27.329.627 26.878.709 471.138 27.349.847
Sermaye Arttırımı
196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
329.538.887 -88.293.042 241.245.845 8.478.464 249.724.309
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-23.437.018 -23.437.018 -23.437.018
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.880 23.880 -1.257 -1.257
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 -23.437.018 351.940 436.621 -1.065.289 1.487.005 8.069.258 -108.524.490 27.329.627 552.034.047 8.296.855 560.330.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.388.637 -13.318.794
Dönem Karı (Zararı)
13 27.807.175 -895.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.399.395 96.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
767.921 29.086
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.242.354 37.487
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.242.354 -28.566
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.053
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
405.469 87.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
437.153 156.049
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-31.684 -68.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.186.089 -32.798
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.186.014 -32.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.999.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.462 7.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.068.777 -12.370
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
428.265 -19.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-205.446.565 -12.517.520
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.426.894 -62.898.419
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.643.716 -7.030.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.216.822 -55.868.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.072.512 -6.154
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.111.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.352 -6.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.655.768 -20.188.045
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-96.864.757 -16.866.553
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.201.593 -2.934.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-369.755 65.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.831.838 -2.999.509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.513 1.604.274
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.750 155.898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.763 1.448.376
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23.654.940 90.763.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.208.423 -1.991.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.988.884 -2.156.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.780.461 164.828
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-190.038.785 -13.316.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-313.361 -2.240
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.491
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.341.803 40.957
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-188.674 -6.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -173.051 -6.355
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-660.917
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 4.195.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
192.196.202 32.798
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
196.012.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.437.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.050.664
Ödenen Faiz
-2.615.458
Alınan Faiz
15.186.014 32.798
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.149.368 -13.245.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.149.368 -13.245.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
181.873 13.676.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.331.241 430.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.331.241 181.873
Finansal Yatırımlar
108.067 106.176
Ticari Alacaklar
402.185.145 77.107.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 71.857.839 7.522.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 330.327.306 69.585.738
Diğer Alacaklar
74.345.009 97.780
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
74.032.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
313.006 97.780
Stoklar
5 409.589.856 93.185.902
Peşin Ödenmiş Giderler
8 232.543.445 35.676.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
820.472 30.623
Diğer Dönen Varlıklar
9 34.316.574 4.630.091
ARA TOPLAM
1.159.239.809 211.016.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.159.239.809 211.016.703
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
76.003.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 76.003.978
Diğer Alacaklar
739.953 195.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
739.953 195.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
141.961 94.672
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
28.636.694 21.386.277
Maddi Duran Varlıklar
6 3.774.756 144.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.666.431
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.595.754 14.913.053
Şerefiye
8.295.612 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.300.142 8.990.301
Peşin Ödenmiş Giderler
141.161
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 28.386.692 4.786.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.087.380 41.520.057
TOPLAM VARLIKLAR
1.319.327.189 252.536.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.654.740
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.127.845
Ticari Borçlar
175.961.826 43.244.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 5.894.788 93.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 170.067.038 43.150.775
Diğer Borçlar
702.695 198.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
176.473 166.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
526.222 31.570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 368.565.258 309.631
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
486.214
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.665.570 792.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.611.318 661.144
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 3.054.252 131.027
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 846.785 396.029
ARA TOPLAM
595.010.933 44.940.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
595.010.933 44.940.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.583.296
Diğer Borçlar
2.689.174 2.549.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.689.174 2.549.804
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 116.258.633 91.417.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.457.896 1.109.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.426.296 1.078.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 31.600 31.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 4.996.355 1.765.478
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 37.685
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.985.354 96.880.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
758.996.287 141.820.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
552.034.047 111.367.602
Ödenmiş Sermaye
665.538.887 140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.437.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
351.940 339.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-628.668 -177.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-628.668 -177.750
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
436.621 436.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.065.289 -614.371
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.487.005 1.510.885
Diğer Yedekler
8.069.258 8.069.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-108.524.490 -106.742.240
Net Dönem Karı veya Zararı
13 27.329.627 -1.773.039
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.296.855 -651.490
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
560.330.902 110.716.112
TOPLAM KAYNAKLAR
1.319.327.189 252.536.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 91.421.955 11.295.525 46.529.425 84.280
Satışların Maliyeti
10 -79.950.829 -10.170.555 -39.279.393 -52.437
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.471.126 1.124.970 7.250.032 31.843
BRÜT KAR (ZARAR)
11.471.126 1.124.970 7.250.032 31.843
Genel Yönetim Giderleri
-7.865.763 -3.165.863 -3.922.341 -1.243.413
Pazarlama Giderleri
-695.070 -185.217 -604.069 -146.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 15.172.773 2.733.321 11.656.682 1.200.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -4.461.883 -1.409.454 -1.173.215 -690.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.621.183 -902.243 13.207.089 -848.234
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.186 19.624 36.186
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-428.265 -36.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-11.462 -7.081 -1.164 -692
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.217.642 -889.700 13.205.611 -848.926
Finansman Gelirleri
15.208.327 32.798 11.661.269 1.370
Finansman Giderleri
-3.687.571 -50.693 -3.595.785 -11.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.738.398 -907.595 21.271.095 -859.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.068.777 12.370 -3.132.357 -36.934
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-504.701 -504.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 3.573.478 12.370 -2.627.656 -36.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 27.807.175 -895.225 18.138.738 -896.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.807.175 -895.225 18.138.738 -896.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 477.548 -213.901 505.036 -133.813
Ana Ortaklık Payları
13 27.329.627 -681.324 17.633.702 -762.571
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kaza 13 0,08160000 -0,00640000 -0,05320000 -0,00640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-457.328 -149.871 -467.712 -186.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-571.660 -187.339 -584.640 -233.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
114.332 37.468 116.928 46.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 114.332 37.468 116.928 46.612
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-457.328 -149.871 -467.712 -186.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.349.847 -1.045.096 17.671.026 -1.082.828
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
471.138 -213.901 505.036 -133.813
Ana Ortaklık Payları
26.878.709 -831.195 17.165.990 -949.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798087


BIST

-Foreks Haber Merkezi-