Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11 Kasım 2019 - 19:05 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 -1.219.223 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863
Transferler
3.202.692 38.720.355 -41.923.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.975 -30.975 -30.975 35.712.073 35.681.098 24.936 35.706.034
Dönem Karı (Zararı)
35.712.073 35.712.073 25.475 35.737.548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.975 -30.975 -30.975 -30.975 -539 -31.514
Kar Payları
20 -31.694.653 -31.694.653 -1.000 -31.695.653
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.250.198 -1.250.198 -1.250.198 46.947.710 203.704.698 35.712.073 351.437.565 109.679 351.547.244
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 -514.004 -514.004 -514.004
Transferler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
124.450 124.450 124.450 -1.751.146 -1.626.696 5.964 -1.620.732
Dönem Karı (Zararı)
-1.751.146 -1.751.146 6.480 -1.744.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
124.450 124.450 124.450 124.450 -516 123.934
Kar Payları
20 -60.000 -60.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.625.958 -1.625.958 -1.625.958 47.607.298 237.524.816 -1.751.146 348.078.292 47.790 348.126.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.066.890 21.737.859
Dönem Karı (Zararı)
-1.744.666 35.737.548
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.450.875 27.096.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 14.811.418 13.918.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
380.405 601.838
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 380.405 601.838
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.550.788 1.644.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 934.957 549.082
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.690.000 217.688
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 925.831 878.021
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
999.660 -167.490
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.420.017 -2.722.656
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.554.099 517.264
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -134.422 2.037.902
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
124.449 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.566.822 313.286
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.566.822 313.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 48.393 126.495
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -897.416 10.659.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.514.708 -32.026.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.141.988 -15.487.072
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-597.972 593.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.530.673 -17.050.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.393.075 3.637.997
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.479.309 653.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.608.345 -4.373.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.276.225 -2.761.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
332.120 -1.611.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.191.501 30.807.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.422.154 -214.178
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -34.459 -9.265.874
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1 332.002 409.987
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.769.308 -5.190.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -12.204.835 -8.128.063
Alınan Faiz
1.435.527 2.937.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.993.880 -31.774.034
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.720.555 69.043.453
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 78.720.555 69.043.453
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.720.555 -69.043.453
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -78.720.555 -69.043.453
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -3.729.414 0
Ödenen Temettüler
20 -60.000 -31.695.653
Ödenen Faiz
5 -204.466 -78.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.696.298 -15.226.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.696.298 -15.226.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.264.938 88.000.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.568.640 72.774.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 52.622.663 61.334.471
Ticari Alacaklar
8.1 101.762.492 89.552.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.933.808 4.892.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
99.828.684 84.659.914
Diğer Alacaklar
9.1 649.386 625.236
Stoklar
11 65.798.713 95.329.386
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.277.824 835.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 188.818 492.792
Diğer Dönen Varlıklar
18 218.946 2.980.699
ARA TOPLAM
223.518.842 251.150.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.518.842 251.150.742
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 2.377.194 1.803.372
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 88.479 136.872
Maddi Duran Varlıklar
13 180.934.230 182.342.792
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 12.595.109 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.289.962 513.874
Peşin Ödenmiş Giderler
10 642.897 1.713.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 230.021 619.515
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.157.892 187.130.186
TOPLAM VARLIKLAR
421.676.734 438.280.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.541.999 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.541.999 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 5.541.999 0
Ticari Borçlar
8.2 33.689.705 60.078.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 3.958.673 7.360.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.731.032 52.718.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.793.365 1.890.018
Diğer Borçlar
3.036.470 1.818.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 3.036.470 1.818.350
Türev Araçlar
6 0 3.566.822
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.509.057 4.176.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.218.539 6.865.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.876.841 3.139.203
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.341.698 3.725.867
ARA TOPLAM
57.789.135 78.395.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.789.135 78.395.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.265.413 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.265.413 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 7.265.413 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.496.104 7.824.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.496.104 7.824.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.739.333
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.761.517 9.564.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.550.652 87.960.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
348.078.292 350.218.992
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.625.958 -1.750.408
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.625.958 -1.750.408
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.625.958 -1.750.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.607.298 46.947.710
Yasal Yedekler
20 43.763.341 43.103.753
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 237.524.816 203.704.698
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.751.146 34.993.710
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.790 101.826
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
348.126.082 350.320.818
TOPLAM KAYNAKLAR
421.676.734 438.280.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 235.610.277 288.942.871 96.631.819 103.821.544
Satışların Maliyeti
21, 22 -209.763.271 -231.200.869 -81.185.758 -80.356.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.847.006 57.742.002 15.446.061 23.464.631
BRÜT KAR (ZARAR)
25.847.006 57.742.002 15.446.061 23.464.631
Genel Yönetim Giderleri
22 -27.188.471 -23.597.993 -9.214.856 -8.455.517
Pazarlama Giderleri
22 -2.175.967 -4.404.629 504.449 -1.169.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 2.976.301 2.609.238 1.482.579 500.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -4.725.831 -8.131.187 -1.502.163 -2.675.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.266.962 24.217.431 6.716.070 11.664.075
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 118.036 687.988 98.663 65.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -48.393 -126.496 -12.084 -39.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.197.319 24.778.923 6.802.649 11.689.557
Finansman Gelirleri
25 8.759.365 27.999.030 2.309.140 17.731.947
Finansman Giderleri
26 -6.738.621 -7.004.091 -3.465.772 -4.811.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.176.575 45.773.862 5.646.017 24.609.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.431.909 -10.036.314 -1.292.476 -5.526.721
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 196.060 -10.483.612 41.244 -6.257.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.235.849 447.298 -1.333.720 730.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.744.666 35.737.548 4.353.541 19.082.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.744.666 35.737.548 4.353.541 19.082.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.480 25.475 96 19.179
Ana Ortaklık Payları
-1.751.146 35.712.073 4.353.445 19.063.608
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
123.934 -31.514 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 154.917 -40.401 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.983 8.887 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -30.983 8.887 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.934 -31.514 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.620.732 35.706.034 4.353.541 19.082.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.964 24.936 96 19.179
Ana Ortaklık Payları
-1.626.696 35.681.098 4.353.445 19.063.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798181


BIST
-Foreks Haber Merkezi-