Ana Sayfa***BASCM* *KONYA*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri----

***BASCM* *KONYA*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

23 Aralık 2019 - 17:53 borsagundem.com

***BASCM******KONYA*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler [KONYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 23.12.2019 tarihli kararı ile
Tek pay sahibi olduğumuz Çözüm Endüstriyel Atık İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Çözüm") esas sermayesinin %50'sini temsil eden ve Şirketimize ait beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet payın Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'ne ("Konya Çimento") satılıp devredilmesine ("Pay Satım") karar verilmiştir.
Pay Satım bedeli PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'den alınan 24.09.2019 tarihli değerleme raporu ("Değerleme Raporu") dikkate alınarak 14.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Pay Satım işlemi ilişkili taraflar arasında gerçekleştirileceğinden, Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 9'da belirlenen eşikler kapsamında değerlendirme yapılmış ve burada yer alan eşiklerin aşılmadığı tespit edilmiştir.
Çözüm'ün finansal durumu ile yatırımlara ilişkin kararlarına bağlı olarak ve Pay Satım işlemine ilişkin sözleşme ve belgeler tahtında mutabık kalınacak şartlara tabi olmak üzere, Çözüm nezdinde 2020 yılında doğabilecek finansman ihtiyacının dış kaynaklardan sağlanmasının mümkün veya elverişli olmadığı durumda Çözüm'de gerçekleştirilmesi muhtemel bedelli sermaye artırım işlemine %50 oranında katılım sağlanmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından Pay Satım için gerekli sözleşme ve belgelerin imzası ve ilgili işlemlerin icra edilmesi için Hüseyin Burak Akın'ın ve Emine Üstündağ'ın müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil etmek üzere yetkilendirilmesine ve işlemler ile ilgili gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile açıklanmasına karar verilmiştir.
Pay Satım işlemleri sonrası Şirketimiz Çözüm nezdinde doğrudan %50 paya sahip olacaktır. Pay Satım işlemine ilişkin süreçlerin tamamlanması ile ilgili şablonlar ile Şirketimizce ayrıca açıklama yapılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804857


BIST

-Foreks Haber Merkezi-