Ana Sayfa***BASCM* *KONYA*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı----

***BASCM* *KONYA*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

30 Aralık 2019 - 17:50 borsagundem.com

***BASCM******KONYA*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [KONYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Şirketimiz Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gördüğünden bağımsız yönetim kurulu üyesi atama zorunluluğu bulunmamaktadır.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tehlikeli ve tehlikesiz atık işleme
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.510.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/12/2019
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.755.000 TL
Beher Pay Fiyatı
797,7 TL
Toplam Tutar
14.000.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%50
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%50
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,00
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,73
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
31.12.2019 tarihli Finansal Tablolar kapsamında hesaplanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Konya Çimento Sanayii A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Şirketimizin ana ortağının iştirakidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24/09/2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Çözüm'ün toplam şirket değeri 28.000.000 TL olarak tespit edilmiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Çözüm Endüstriyel Atık İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Çözüm") sermayesinin %50'sini temsil eden ve Şirketimize ait beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet payın Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'ne ("Konya Çimento") satılmasına dair işleme ilişkin yönetim kurulumuzun karar aldığı ("Pay Satım") Şirketimiz tarafından 23.12.2019 tarihinde Özel Durum Açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimiz tarafından işleme ilişkin Pay Alım Sözleşmesi 30.12.2019 tarihinde imzalanmış ve Çözüm'ün esas sermayesinin %50'sini temsil eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet pay Konya Çimento'ya toplam 14.000.000 TL bedel karşılığında 30.12.2019 tarihinde satılıp devredilmiştir. Pay Satım işleminin tamamlanmasıyla birlikte Şirketimizin Çözüm'deki pay sahipliği %100'den %50 oranına düşmüştür.
Çözüm'ün finansal durumu ile yatırımlara ilişkin kararlarına bağlı olarak ve Pay Satım işlemine ilişkin sözleşme ve belgeler tahtında mutabık kalınacak şartlara tabi olmak üzere, Çözüm nezdinde 2020 yılında doğabilecek finansman ihtiyacının dış kaynaklardan sağlanmasının mümkün veya elverişli olmadığı durumda Çözüm'de gerçekleştirilmesi muhtemel bedelli sermaye artırım işlemine %50 oranında katılım sağlanmasına karar verilmiştir.
Sürece yönelik gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca açıklanacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805876


BIST

-Foreks Haber Merkezi-