Ana Sayfa***BASCM* *KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi----

***BASCM* *KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30 Aralık 2019 - 17:52 borsagundem.com

***BASCM******KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [BASCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
İlgili kararda her iki bağımsız yönetim kurulu üyemiz de olumlu oy kullanmıştır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tehlikeli ve tehlikesiz atık işleme
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.510.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.12.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.755.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
797,7 TL
Toplam Tutar
14.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,76
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirketimizin ana ortağının iştirakidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24.09.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
PWC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Çözüm'ün toplam şirket değeri 28.000.000 TL olarak tespit edilmiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Çözüm Endüstriyel Atık İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("") sermayesinde, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("") tarafından sahip olunan, Çözüm'ün sermayesinin %50'sine tekabül eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet payın, toplam 14.000.000 TL pay devir bedeli ile devralınmasına ("") dair işleme ilişkin yönetim kurulumuzun karar aldığı Şirketimiz tarafından 23.12.2019 tarihinde Özel Durum Açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklanmıştır. Çözüm
Baştaş
Pay Alım
Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından Pay Alım Sözleşmesi 30.12.2019 tarihinde imzalanmış ve Çözüm'ün esas sermayesinin %50'sini temsil eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet pay Şirketimiz tarafından toplam 14.000.000 TL bedel karşılığında 30.12.2019 tarihinde Baştaş'tan devralınmıştır. Pay Alım işleminin tamamlanmasıyla birlikte Şirketimizin Çözüm'deki pay sahipliği %50 oranına ulaşmıştır. Çözüm'ün finansal durumu ile yatırımlara ilişkin kararlarına bağlı olarak ve Pay Alım işlemine ilişkin sözleşme ve belgeler tahtında mutabık kalınacak şartlara tabi olmak üzere, Çözüm nezdinde 2020 yılında doğabilecek finansman ihtiyacının dış kaynaklardan sağlanmasının mümkün veya elverişli olmadığı durumda Çözüm'de gerçekleştirilmesi muhtemel bedelli sermaye artırım işlemine %50 oranında katılım sağlanmasına karar verilmiştir. Sürece yönelik gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805877


BIST

-Foreks Haber Merkezi-