Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24 Şubat 2020 - 19:16 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye esi Pay İhraç Pri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Ye Birikmiş Karlar
Yeniden Değları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmi/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01r Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.911 -1.219.223 43.745.018 .120 85.743 347.536.863
Transferle .923.047
Toplam Kapsamlı Ge -531.185 -531.185 34.993.710 34.462.525 17.083 34.479.608
Dönem Karı (Zararı)
-1.013 -532.198
Kar Payları
20 -31.694.653 -31.694.653 -1.000 -31.695.653
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.320.818
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-527.184 -527.184 -527.184
Transferler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kap 6.991 618.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-722.654 -722.654 -722.654 -722.654 -2.577 -725.231
Kar Payları
20 -2.473.062 47.607.298 237.511.63 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.235.234 20.789.798
Dönem Karı (Zararı)
618.479 35.011.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.493.213 35.410.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 19.850.532 18.382.276
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.122.912 1.851.867
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
459.740 27 3.350.617 747.619
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.1, 24.2 -470.261 207.266
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 1.164.794 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.627.821 3.880.109
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.627.821 3.880.109
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.015.126 2.190.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.205.494 5.761.857
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.693 37.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.101.184 -5.439.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.757.013 -3.433.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
344.171 -2.006.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Na -15.667.478
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
12 -14.000.000 0
Maddi ve
0 300.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.048.826 -19.328.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -18.048.826 -19.328.991
Alınan Faiz
2.465.011 3.361.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.284.771 -31.858.095
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.848.481 -239.565 -162.442
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.366.648 61.264.938 88.000.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.631.586 61.264.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.656.725 61.334.471
Finansal Yatırımlar
6 60.999 0
Ticari Alacaklar
8.1 195.207 492.792
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 748.401 2.980.699
ARA TOPLAM
218.625.103 251.150.742
TOPLAM DÖNE 25.103 251.150.742
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 1.803.372
Özktırımlar
12 14.084.7 136.872
Maddi 13 181.651.250 182.342.792
Kullanım Hakkı Varlıkları
0
Maddi Olmayan Dur 15 2.074.634 eşin Ödenmiş Giderler
1.713.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.063.383 RAN VARLIKLAR
213.469.683 187.130.186 432.094.786 0.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler

Ticari Borçlar
8.2 42.277.698 60.078.cari Borçlar
5.27 7.360.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36. Çalışanlara Sağlanan Faydal 17 2.217.037 1.89 9.2 1.467.657 818.350
Türev Araçlar
6 3.566.822
Ertelenmiş GelirDoğan Yükümlülüklerin Dışında 3.986.614 sa Vadeli Karşılıklar
4.58n Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 630 859.475

4.686.912 3.725.867
ARA TOPLAM
VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.998.309 16.271
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLümlülükler
5.2 7.392. 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
.233.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karş 17 3 elenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.739.333
TOPLAM UZUN VADE 11.843.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
r
349.580.642 Sermaye
0 4.873.440
Se 20 61.484.151 61 -71.220 rimler (İskontolar)
36.911 36.911 Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Gide -1.750.408
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç -2.473.062 -1.750.40 (Kayıpları)
-2.473.062 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.607.298 Yasal Yedekler
43.763.341 er
3.843.957 ıllar Karları veya Zararları
237.511.636 Karı veya Zararı
611.488 lar
46.240 AYNAKLAR
882 PLAM KAYNAKLAR
43


Sunum Para Birimi
Finansal Tablo Niteliği e

Dipnot Referansı Cari Dönem 018 - 31.12.2018
Kar veya Zararsu

KAR VEYA ZARAR KISMI
21 315.504.566 -299.142.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.904.064 412
BRÜT KAR (ZARAR)
38.904.064 73 22 -35.954.049 -32.787.627
Pazarlama Giderleri
22.2 -6.751.247elirler
24.1 4.326.466 3.987.521
Esas 24.2 -4.834.214 -7.228.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.806.228elirler
25 608.153 1.022.744
Özkayından) Paylar
12 .086 -151.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.677.472
Finansman Gelirleri
26 12.392.186 n Giderleri
27 -8.870.462 -21.343.069
ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.055.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
.043.779
Dönem Vergi (Gide 19 33.025 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Gel 1.022.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.011.806
DÖNEM KA 618.479 Dönem Karının (Zararının) Dağı 6.991 18.096
Ana Ortaklık Payları
34.993.710aşına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMn Sınıflandırılmayacaklar
-532.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -665.248ınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 181.308 larak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI G .231 OPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.479.608
Toplam Kapsamrol Gücü Olmayan Paylar
28 17
28 -111.166 34.462.525http://w77


BIST

-Foreks Haber Merkezi-