Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24 Şubat 2020 - 19:17 borsagundem.com
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Olağan Genel Kurul
Hesa 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 1ahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe . Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 42300, Selçuklu / Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pı hususunda yetki verilmesi.
aaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması.
5 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve 2019 yılı faaliyetlerinden do.
7 - Esas Sözleşmenin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesinin onaylanması.
8 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seulu düzenlemeleri gereğince, Yt düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanafından yapılan Bağımsız Denetirilmesi, onaylanması.
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi.
13 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hada Yönetim Kurulu'nca teklif eında karar alınması.
14 - 2019 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilec sınırın Genel Kurul onayına ssı Kurulu düzenlemeleri gereğiler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi.
18 - Dileklu'na ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

dirim/821280


BIST

-Foreks Haber Merkezi-