Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

02 Mart 2020 - 19:32 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.212.312 4.027.753
Satışların Maliyeti
19 -3.561.850 -1.836.594
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19 1.650.462 2.191.159
BRÜT KAR (ZARAR)
1.650.462 2.191.159
Genel Yönetim Giderleri
20 -810.326 -880.970
Pazarlama Giderleri
20 -23.534 -670.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.574.983 495.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -11.201.537 -267.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.809.952 868.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 3.017.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.809.952 3.885.082
Finansman Giderleri
24 -957.668 -778.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.767.620 3.106.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.405.681 15.066
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.405.681 15.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.361.939 3.121.446
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.361.939 3.121.446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.361.939 3.121.446
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 -0,64000000 0,27000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 18 -0,64000000 0,27000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-803.549 -641.043
Dönem Karı (Zararı)
18 -7.361.939 3.121.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -7.361.939 3.121.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.320.206 229.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 27.045 34.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
89.241 169.984
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 89.241 169.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-30.811 39.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -30.811 58.188
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -18.390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.405.681 -15.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.791.380 -4.280.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.520.106 -7.232.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 7.520.106 -7.232.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
734.948 988.900
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -939.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.674.920 988.900
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 406.453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 22.364 199.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -356.189 151.715
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -356.189 152.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 72.049 84.068
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 922.489 1.138.015
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 568.424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 922.489 569.591
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-17.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17-25 -124.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-890.765 -930.129
Ödenen Faiz
24 -957.668
Alınan Faiz
23 1.044.857 289.086
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 27
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.542 -13.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.542 -13.834
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.542 -13.834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
801.237 655.272
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.030.255
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.030.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 801.237 -374.983
Kredilerden Nakit Girişleri
6 801.237 -374.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.854 395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.854 395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.526 20.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.672 20.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.672 20.526
Ticari Alacaklar
7 51.611 7.571.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 51.611 7.571.717
Diğer Alacaklar
8 940.918 1.675.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 939.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 946 1.675.866
Peşin Ödenmiş Giderler
10 464 22.828
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 464 22.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 337 310
Diğer Dönen Varlıklar
17 15.000 32.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 32.133
ARA TOPLAM
1.024.002 9.323.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.024.002 9.323.380
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.504.053 1.572.213
Binalar
12 1.469.360 1.503.837
Taşıtlar
12 21.478 46.269
Mobilya ve Demirbaşlar
12 13.215 22.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 33.460 37.401
Diğer Haklar
13 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 33.460 37.401
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.248.183 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.785.696 1.609.614
TOPLAM VARLIKLAR
4.809.698 10.932.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.369.487 2.568.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.369.487 2.568.250
Banka Kredileri
6 3.369.487 2.568.250
Ticari Borçlar
7 383.007 739.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 383.007 739.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 285.756 213.707
Diğer Borçlar
8 62.987 1.240.737
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 628.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 62.987 612.154
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.445 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 62.397 63.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 54.023 40.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.374 23.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.101.622 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.101.622 0
ARA TOPLAM
6.266.701 4.827.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.266.701 4.827.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 58.430 89.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 58.430 89.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 160.276
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.430 249.517
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.325.131 5.076.630
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.515.433 5.856.364
Ödenmiş Sermaye
18 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.398 23.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 406.360 406.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.259.215 1.269.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.259.215 1.269.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.257.381 1.263.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -44.646 -41.317
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -8.091.758 -11.213.205
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -7.361.939 3.121.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.515.433 5.856.364
TOPLAM KAYNAKLAR
4.809.698 10.932.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Transferler
18 -3.172.494 3.172.494
Dönem Karı (Zararı)
3.121.446 3.121.446 3.121.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -33.717 170.599 136.882 136.882
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 509.281 406.360 915.641 915.641
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Transferler
3.121.446 -3.121.446
Dönem Karı (Zararı)
18 -7.361.939 -7.361.939 -7.361.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -3.329 -6.530 -9.858 -9.858
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25 -7.361.939 3.121.446
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.690 106.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -7.690 106.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.169 -30.114
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -6.530 170.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -3.329 -33.717
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.690 106.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.369.629 3.228.214
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.369.629
-Foreks Haber Merkezi-