Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

09 Mart 2020 - 14:44 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar payı ödeme tarihleri tablosu, ikinci kar payı taksiti ödeme tarihi silinerek yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar payı ödeme tarihleri tablosu, ikinci kar payı taksiti ödeme tarihi silinerek yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu alan yönetim kurulumuzun, ikinci kar payı taksitinin ödeneceği tarihin asgari on beş gün öncesinde ve en geç 15.12.2020 tarihinde ödenmek üzere alacağı bir yönetim kurulu kararı ile kesinleştirildiğinde doldurulacaktır.

Karar Tarihi 06.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketmizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 1. Taksit 1,4000000 140 0 1,4000000 140
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 2. Taksit 1,4000000 140 0 1,4000000 140
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 TOPLAM 2,8000000 280 0 2,8000000 280
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 1. Taksit 1,4000000 140 0 1,4000000 140
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 2. Taksit 1,4000000 140 0 1,4000000 140
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 TOPLAM 2,8000000 280 0 2,8000000 280
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 1. Taksit 1,4000000 140 0 1,4000000 140
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 2. Taksit 1,4000000 140 0 1,4000000 140
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 TOPLAM 2,8000000 280 0 2,8000000 280
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 1. Taksit 1,4000000 140 0 1,4000000 140
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 2. Taksit 1,4000000 140 0 1,4000000 140
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 TOPLAM 2,8000000 280 0 2,8000000 280

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 30.04.2020 05.05.2020 04.05.2020
2. Taksit

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 0 0
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019KarDagitimOnerisi.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.264.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 91.994.611,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 81.558.129 75.945.818,83
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 81.558.129 75.945.818,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.558.129 75.945.818,83
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 81.558.129 75.945.818,83
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.558.129 75.945.818,83
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.863.200 1.863.200
* Nakit 1.863.200 1.863.200
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 72.292.160 67.075.200
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.247.600 10.247.600
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 173.553 299.898,83
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 30.183.840 35.400.800

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 11.412.100 0 15,03 2,8 280
B Grubu 7.955.864 0 10,48 2,8 280
C Grubu 6.716.836 0 8,84 2,8 280
D Grubu 78.254.400 0 103,04 2,8 280
TOPLAM 104.339.200 0 137,39 2,8 280

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2019 yılı net dönem karı 81.558.129,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 75.945.818,83 TL'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 81.558.129,00 TL tutarındaki kısmından:
1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
2. 81. 558.129,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
4. Kalan karın 72.292.160,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Toplam 74.155.360,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 7.229.216,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. 2019 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Şirketimizin finansal tablolarının ?Yasal Yedekler Hesabı'nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 104.339.200,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,80 TL, kar payı oranı brüt=net %280) tespit edilmesine,
9. Kar payının 52.169.600,00 -TL tutarındaki kısmının 30.04.2020 tarihinde ilk taksit olarak ve 52.169.600,00 TL tutarındaki kısmının 15.12.2020 tarihine kadar ikinci taksit olarak olarak ödenmesine,
10. İkinci kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,
11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,
12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825388


BIST

-Foreks Haber Merkezi-