Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26 Mart 2020 - 16:00 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26.03.2020 tarihli toplantıları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tespit ve ilanı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi (Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği de yerine getirilmiştir.) oluşturulması, bu komitelerin üyelerinin tespiti ile görev ve vazifelerinin tespiti için yapılan müzakereler neticesinde, A) Yönetim Kurulu üyelerimizden Aydın ESEN ve Hüseyin ÇEVİK'in Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına, B) Denetim Komitesi üyeliklerine Aydın ESEN ve Hüseyin ÇEVİK'in seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Aydın ESEN'in seçilmesine,  Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Aydın ESEN, Philippe CHIORRA ve Emine ÜSTÜNDAĞ'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Aydın ESEN seçilmesine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine Aydın ESEN, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA'nın seçilmelerine,  Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Aydın ESEN ?in seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Aydın ESEN, Philippe CHIORRA ve Hüseyin ÇEVİK'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Aydın ESEN seçilmesine, ve TTK hükümlerinin de bu komite için uygulanmasına, C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832355


BIST

-Foreks Haber Merkezi-