Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi ----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

31 Mart 2020 - 15:36 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
KUVVA GIDA A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Toptan gıda ve temizlik ürünleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000.-TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
225.000.-
Beher Payın Alış Fiyatı
Henüz belli değil
Toplam Tutar
Henüz belli değil
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
45
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
45
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
04,67
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
04,31
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Belli değil
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Veysi Kaynak ve Şule Kaynak
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Henüz belli değil
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Henüz düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Henüz değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı 30.03.2020 tarihinde 18.16.57 saatinde  Özel durum genel şablonundan açıklanmıştı. Sözkonusu açıklama İlgili şablondan tekrar yapılmaktadır.
 İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 33460-5 numara ile kayıtlı, merkezi  Söğütlü Çeşme Mah , Fevzi Çakmak CD 16/1  Küçük Çekmece / İstanbul adresinde bulunan ,   KUVVA GIDA A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi olan 500.000 TL nin % 45 oranında  hisselerinin satın alınmasına ve işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.
Hissedarlarımıza duyurulur
  
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833552


BIST
-Foreks Haber Merkezi-