Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

27 Mayıs 2020 - 18:05 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
OFMA OFİS MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
01.06.2018 tarihli hisse satışının iptali geri alınması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.650.000
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.05.2020
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
408.800
Beher Payın Alış Fiyatı
8,8063
Toplam Tutar
3.600.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
4,73
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
4,73
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
74.84
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
69,06
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Cemalettin Doğan
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/05/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
01.06.2018 tarihli hisse satış iptalinden dolayı geri alım
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
01.06.2018 tarihli hisse satış iptalinden dolayı geri alım
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.05.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
  Daha önce Şirketimiz  Yönetim Kurulu 01.06.2018 tarih ve 2018.07 Devir Temlik sözleşmesi ile  ilgili aşağıdaki kararı almıştı  OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Ödenmiş sermayesi 8.650.000.- TL olup, Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu % 4,73 oranında ve (beher hisse 25 TL ve 16.352 adet) 408.800 TL tutarında hisselerle ilgili olarak: Şirketimize ait olan Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş paylarının tamamı için serbest pazarlık usulü ile 3.600.000.- TL bedelle,15.11.2019 vadeli olarak Sn. Cemalettin Doğan'a satılmasına ve satışla ilgili satış sözleşmesinin hazırlanmasına karar verilmişti Bu gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Cemalettin Doğan'a yapılan hisse satışıyla ilgili 3.600.000 TL'sını vadesinde ödemediğinden dolayı ve bundan sonraki dönemde'de ödeme imkanı olmadığından dolayı şirket menfaatleri göz önüne alınarak devir temlik sözleşmesinin iptal edilerek  OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisselerinin aynı tutardan geri alınmasına karar verilmiştir. Sn. hissedarlarımıza duyurulur

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846991


BIST

-Foreks Haber Merkezi-