Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01 Haziran 2020 - 19:51 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
2020/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:   01.06.2020
KARAR SAYISI:   2020.10
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1.SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI    
 
Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, konsolide olmayan Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir.    a) 31.03.2020 tarihli konsolide olmyan Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait konsolide olmayan Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,  beyan ederiz.    Saygılarımızla,
      
 
                                               
Mustafa Uğur Bayraktar                                 Onur Öztürk Otmanlı 
Yönetim Kurulu Başkanı                                 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                 
 
 
 
 
 
Fehmi Akın                                                      MARUF DİNDAR                                          
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve                Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi              
                                          
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848308


BIST

-Foreks Haber Merkezi-