Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05 Haziran 2020 - 19:41 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076
Transferler
0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -107.658 0 0 21.519.780 21.412.122 0 21.412.122
Kar Payları
0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 122.959 87.986.155 15.327.521 21.519.780 189.965.678 0 189.965.678
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658
Transferler
0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -229.180 0 0 20.666.486 20.437.306 0 20.437.306
Kar Payları
0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -785.590 94.395.562 24.518.963 20.666.486 203.804.684 0 203.804.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.676.712 18.352.654
Dönem Karı (Zararı)
20.666.486 21.519.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.316.442 804.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.233.797 2.259.503
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 91.915 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
452.924 439.340
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-962.223 -2.073.463
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-499.971 186.514
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
764.818 -3.911.056
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.656.098 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
282.770 -309.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-280.605 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
563.375 -309.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.734.582 3.668.728
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-173.424 1.900.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.908.006 1.768.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.403.564 -7.269.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.504.337 -6.406.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.899.227 -863.793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.747.746 18.413.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -71.034 -60.464
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
309.966 1.550.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 81.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.871 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -447.544 -545.188
Alınan Faiz
903.381 2.013.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.986.678 19.902.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.986.678 19.902.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.113.374 41.313.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 74.100.052 61.216.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 74.146.648 51.120.730
Finansal Yatırımlar
4.668.344 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
20 4.668.344 0
Ticari Alacaklar
5.654.436 6.029.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 280.605 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.373.831 6.029.121
Diğer Alacaklar
206.381 825.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 206.381 825.525
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.772.394 4.054.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.020.351 883.452
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.614.586 2.769.513
ARA TOPLAM
93.083.140 65.682.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.083.140 65.682.589
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 181.348.361 183.070.169
Maddi Duran Varlıklar
7 393.809 452.572
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
245.198 105.009
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.896.520 6.703.542
Diğer Duran Varlıklar
10 2.216.782 2.487.743
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.100.670 192.819.035
TOPLAM VARLIKLAR
283.183.810 258.501.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.557.979 823.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 385.311 558.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.172.668 264.662
Diğer Borçlar
68.561.623 2.367.027
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,19 65.957.280 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.604.343 2.367.027
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.186.396 3.237.628
Kısa Vadeli Karşılıklar
564.460 439.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 420.460 295.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 144.000 144.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
135.612 358.549
ARA TOPLAM
77.006.070 7.226.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.006.070 7.226.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
637.004 603.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 637.004 603.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.736.052 1.347.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.736.052 1.347.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.373.056 1.950.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.379.126 9.176.966
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
203.804.684 249.324.658
Ödenmiş Sermaye
11,18 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-785.590 -556.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-785.590 -556.410
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
94.395.562 87.986.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 24.518.963 15.327.521
Net Dönem Karı veya Zararı
18 20.666.486 81.558.129
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.804.684 249.324.658
TOPLAM KAYNAKLAR
283.183.810 258.501.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 28.056.409 28.277.510
Satışların Maliyeti
12 -9.030.238 -8.544.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 19.026.171 19.733.036
BRÜT KAR (ZARAR)
19.026.171 19.733.036
Genel Yönetim Giderleri
-1.778.577 -1.853.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 216.462 1.328.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -832.293 -570.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.631.763 18.638.304
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.631.763 18.638.304
Finansman Gelirleri
15 4.381.217 3.400.963
Finansman Giderleri
16 -346.494 -519.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 20.666.486 21.519.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.666.486 21.519.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.666.486 21.519.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.666.486 21.519.780
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,55000000 0,58000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,55000000 0,58000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-229.180 -107.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -229.180 -107.658
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-229.180 -107.658
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.437.306 21.412.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.437.306 21.412.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849655


BIST

-Foreks Haber Merkezi-