Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Temmuz 2020 - 18:11 borsagundem.com
taklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşen Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısınç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmi Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Plalar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 36.911 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 8 34.993.710 101.826 350.320.818
Muhasebe Pe İlişkin Düzeltmeler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 -4.327.725 6.903 -4.320.822
Dönem Karı (Zararı)
-4.327.725 -4.327.725 6.903 -4.320.822
Kar Payları
20 -60.000 -60.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 47.607.298 235.393.108 -4.327.725 343.245.555 48.729 343.294.284
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878
Transferler
-977.214 1.588.702 -611.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-890.848 -890.848 -890.848 -7.302.152 -7.302.152 10.623 -7.291.529
Dönem Karı (Zararı)
-7.302.152 -7.302.152 10.623 -7.291.529
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-890.848 -890.848 -890.848 -14.029 -14.029
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.363.914 -3.363.914 -3.363.914 46.630.084 239.991.186 -7.302.152 342.278.486 42.834 342.321.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.833.936 -4.686.390
Dönem Karı (Zararı)
-7.291.529 -4.320.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.551.301 97.336 104.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 97.336 104.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.567.926 2.975.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 496.474 127.708
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -60.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.071.452 2.907.448
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.481.464 939.835
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -909.985 -582.738
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 820.516 839.605
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22.1, 22.2 -1.391.995 682.968
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 916.554 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
60.999 -3.566.822
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -709.212 18.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.990.519 -1.337.409
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-974.576 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-974.576 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.591.192 -9.826.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.009.619 21.072.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.565.317 -670.738
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.393.317 -5.743.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.802.671 -25.661.926
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
865.618 537.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.128.082 638.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.549.248 -1.271.428
15.850.964 -2.731.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -228.605 -59.223
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16,17 -630.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -157.976 -1.895.320
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-879.593 -21.805.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
974.576 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
974.576 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.775.485 -22.436.062
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 15 -2.775.485 -22.436.062
Alınan Faiz
921.316 630.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.352.832 10.690.377
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
475.284 116.723.880
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 475.284 116.723.880
Borç Ödemelerine İli -475.284 -102.898.545
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -1.320.615 -2.645.712
Ödenen Faiz
-32.217 -489.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.601.511 -15.801.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.601.511 -15.801.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.631.586 61.264.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.233.097 45.463.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.246.905 65.656.725
Ticari Alacaklar
8.1 57.490.730 88.772.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 566.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
57.490.730 88.206.922
Diğer Alacaklar
9.1 11 73.968.123 61.574.806
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.909.767 711.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 37.322 195.207
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 2.601.481 748.401
ARA TOPLAM
217.261.076 218.625.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.261.076 218.625.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 3.840.185 2.377.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 14.793.998 14.084.786
Maddi Duran Varlıklar
13 180.198.716 181.651.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 11.770.233 12.069.514
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.932.143 2.074.634
Peşin Ödenmiş Giderler
10 646.879 148.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.526.042 1.063.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.708.196 213.469.683
TOPLAM VARLIKLAR
431.969.272 KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.731.944
İlişkili Olmayan Taraflardan 3.738.004 5.2 3.738.004 5.731.944
Ticari Borçlar
8.2 42.277.698
İlişkili Taraflara T 7 8.988.746 5.277.911
.233.883 36.999.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.521.513 2.2 9.2 2.333.275 1oğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.407.783 3.986.614
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.916.539 .359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 630.447
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 7.758.364 4.686.912
ARA TOPLAM
67.139.743 60.998.309
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.139.743 60.99KLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
ili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.843.786 5.2 9.843.7 7.392.301
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vade 17 12 19 1.843.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.469.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKL 89.647.952 486 349.580.642
Ödenmiş Sermaye
4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları 20 61.484.151 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911
Kar veya Zararda irikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.473.062
Tanımlanmış Faançları (Kayıpları)
-3.363.914 -2.473lanmış Yedekler
46.630.084 47.607.298 42.786.127 43.7 Yedekler
57 3.843.957
Grları
20 239.991.186 237.511.636
Net -7.302.152 61 Paylar
46.240
TOPLAM 21.320 349.626.882
TOPLAM KAYNAKLAR
432.094.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

ipnot Referansı Cari Dönem Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
47.874.106 Satışların Maliyeti
-51.458.142 -52.EN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.584.036 745
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.584.036 1.913.745
Genel Yönetim Gider -8.922.538 ma Giderleri
-1.4 -1.079.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.733.453 443.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -331.264 RI (ZARARI)
-11.5 -7.780.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 974.576 10.750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarıPaylar
12 709.212 -18.230
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.857.888 -7.788.113
Finansman Gelirleri
24 4.036.267 ri
25 -3.460.427 -4.807.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.282.048 -5.658.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (G 1.990.519 Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -192.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.306.380 1.529.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.291.529 -4.320.822
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.291.529 (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.623 6.903
Ana Ortaklık Payları -7.302.152 -4.327.725
Pay Başına Ka
Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden samlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zar 0 LI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.291.529 -4.320.822
Toplam Kapsamlı 10.623
Ana Ortaklık Payları
-4.327.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850176


BIST

-Foreks Haber Merkezi-