Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09 Haziran 2020 - 19:09 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112
Transferler
-1.773.039 1.773.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 104.657 3.513.409 3.618.066 -12.157 3.605.909
Sermaye Arttırımı
196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000
Dönem Sonu Bakiyeler
336.000.000 70.140.548 351.940 436.621 -509.714 1.510.885 8.069.258 -108.515.279 3.513.409 310.997.668 -663.647 310.334.021
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594
Transferler
42.530.250 -42.530.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -27.127 8.485.888 8.458.761 -25.901 8.432.860
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
106.548 -106.548
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.543.491 2.174.829 -61.918.812 -67.968.011 8.485.888 527.293.873 -392.419 526.901.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.147.979 -97.758.484
Dönem Karı (Zararı)
13 8.459.265 3.501.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.393.832 -3.180.997
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
465.553 101.381
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-198.843 -59.886
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -198.843 -59.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-181.114 243.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
325.535 250.644
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-506.649 -7.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.814.093 -1.604.057
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.428 -1.607.785
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.848.521 3.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.021 8.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.492.122 -1.870.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.771.687 -97.955.793
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-11.934.676 315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.458.286 -22.626.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.420.398 -729.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.037.888 -21.896.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68.574.213
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
68.686.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-112.775
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
133.339.473 -34.491.965
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
32.528.878 -40.237.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.100.688 -8.176.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-444.442 78.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-116.656.246 -8.255.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.863.467 109.650
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.317.531 -18.975
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
454.064 128.625
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-115.549.366 10.402.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.224.340 -2.935.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.738.201 -2.710.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
513.861 -225.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-918.590 -97.635.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-86.964 -122.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-142.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-937.001 1.590.877
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-314.020 -13.158
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -314.020 -13.158
Ödenen Faiz
-656.275
Alınan Faiz
33.294 1.607.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.587.348 196.012.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
196.012.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-945.372
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-641.976
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.672.328 99.844.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.672.328 99.844.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.592.252 181.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.919.924 100.026.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.919.924 11.592.252
Finansal Yatırımlar
12.043.863 109.187
Ticari Alacaklar
442.779.440 396.101.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 42.087.428 49.507.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 400.692.012 346.593.738
Diğer Alacaklar
7.117.048 7.334.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.215.745 6.535.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
901.303 798.958
Stoklar
5 370.818.832 504.158.305
Peşin Ödenmiş Giderler
8 212.101.302 213.722.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
830.772 829.421
Diğer Dönen Varlıklar
9 43.286.136 41.549.288
ARA TOPLAM
1.096.897.317 1.175.397.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.096.897.317 1.175.397.285
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
87.226.654 140.259.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 87.226.654 140.259.251
Diğer Alacaklar
865.767 855.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
865.767 855.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 7.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
29.218.660 29.218.660
Maddi Duran Varlıklar
6 1.722.365 1.541.500
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.001.894 5.635.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.048.884 8.137.539
Peşin Ödenmiş Giderler
78.212.472 72.718.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 14.297.434 15.958.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.599.130 274.331.678
TOPLAM VARLIKLAR
1.323.496.447 1.449.728.963
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
813.491 603.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.686.061 43.180.175
Ticari Borçlar
112.675.060 171.410.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 10.750.568 11.195.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 101.924.492 160.215.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.250.719 1.581.642
Diğer Borçlar
7.687.017 6.384.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.255.373 5.205.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.431.644 1.179.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 252.789.314 376.497.652
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.761.411 142.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.011.318 3.504.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
262.611 249.582
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 2.748.707 3.255.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 809.951 909.236
ARA TOPLAM
395.484.342 604.214.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.484.342 604.214.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.083.376 31.584.045
Diğer Borçlar
2.732.404 2.530.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.732.404 2.530.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 323.216.320 7.387.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.557.450 7.355.969
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 31.600 527.293.873 518.835.112
Ödenmiş Sermaye
665.538.887 665.538.887
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
351.940 351.940
Kar veya Zararda Yeniden
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
325.137 325.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.543.491 -1.516.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.174.829 2.068.281
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.968.011 -110.391.713
Net Dönem Karı veya Zararı
13 8.485.888 42.530.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-392.419 -366.518
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
526.901.454 518.468.594
TOPLAM KAYNAKLAR
1.323.496.447 1.449.728.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 193.568.023 20.258.665
Satışların Maliyeti
10 -183.376.897 -18.459.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.191.126 1.799.650
BRÜT KAR (ZARAR)
10.191.126 1.799.650
Genel Yönetim Giderleri
-5.697.806 -1.762.654
Pazarlama Giderleri
-508.454 -20.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 8.918.592 1.128.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.110.251 -1.109.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.793.207 35.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021 -8.734
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.806.582 26.911
Finansman Gelirleri
1.119.782 1.607.785
Finansman Giderleri
-1.974.977 -3.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.951.387 1.630.863
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.492.122 1.870.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.761.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -730.625 1.870.389
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 8.459.265 3.501.252
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.459.265 3.501.252
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -26.623 -12.157
Ana Ortaklık Payları
13 8.485.888 3.513.409
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,01270000 0,01480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.405 104.657
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.007 130.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.602 -26.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 6.602 -26.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.405 104.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.432.860 3.605.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.901 -12.157
Ana Ortaklık Payları
8.458.761 3.618.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850341


BIST

-Foreks Haber Merkezi-