Ana SayfaSPK, Serve Film'in pay ihracını onayladı----

SPK, Serve Film'in pay ihracını onayladı

12 Haziran 2020 - 06:22 borsagundem.com

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Serve Film Prodüksiyon Eğlence'nin
pay ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:
"i) Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.?nin (Şirket) 55.000.000 TL
kayıtlı sermaye tavanı içinde 11.559.492,45 TL tutarındaki çıkarılmış
sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen
kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.?nin (Borsa) Toptan Alış
Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde
belirlenecek (baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay
satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.000.000 TL satış bedeli
karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve
tamamı Şirket?in ortağı Veysi KAYNAK?a tahsisli olarak satılacak olan
A ve B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması
talebinin,
a) Borsa?da işlem sırası bulunmayan A grubu imtiyazlı payların da,
B grubu paylar için Prosedür çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ve
nominal değerden aşağı olmamak üzere) satış fiyatı üzerinden Borsa?da
satılması,
b) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların
satış fiyatının Şirket tarafından Borsa?ya yapılacak başvuru
sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket
tarafından Borsa?ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış
fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal
tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat
bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu
karşılanmasına,
ii) Veysi KAYNAK tarafından verilen taahhüt çerçevesinde, ihraç
edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki
hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa?da
satılamayacağı, Borsa?da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde
bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi
hususunda MKK?ya bilgi verilmesine karar verilmiştir."

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=36

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey