Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17 Haziran 2020 - 16:04 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz  A grubu imtiyazlı paylar  sahibi Sn. Veysi Kaynak'ın Pay alım teklifinden muafiyet talebinin uygun görüldüğüne dair SPK'dan gelen yazıyı Kamuya açıklanması için şirketimize göndermiş olup açıklama metni aşağıdaki gibidir.
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Serve Şirket) 11.559.492,45.-TL olan çıkarılmış sermayesinde yer alan 786.209 adet (A) grubu payları devir aldığınız ve bu yolla Şirket'in yönetim kontrolünü elde etmiş olmanız sebebiyle Kurulumuzun II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1 sayılı Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Şirket'in diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet tanınması talep edilmiştir.
  
Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 11.06.2020 tarih ve 35/721 sayılı toplantısında, anılan pay devri işleminin, finansal güçlük içinde bulunan Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi açısından zorunlu bir sermaye yapısı değişikliği olduğu, Şirket'in tarafınıza tahsisli olarak satılmak üzere yapılması planlanan sermaye artırımından 11.000.000 TL fon elde edeceği ve bu fonunun tamamının Şirket'in faaliyet konusunun değiştirilmesinde ve muaccel borçlarının ödenmesinde kullanılmasının planlandığı dolayısıyla Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18/1/a maddesi kapsamında muafiyet başvurularının değerlendirilmesinde dikkate alınan finansal güçlük içinde bulunma ve şirkete fon girişi olması hususlarının tahsisli sermaye artırımının tamamlanması ile sağlanacağı değerlendirilmiş olup 06.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen pay devri sonucu ortaya çıkan, Şirket'in diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünüze, tahsisli sermaye artırımının gerçekleşmesi ve bu kapsamda Şirket'e 11.000.000 nakit fon girişinin sağlanması koşuluyla II-26.1 sayılı Tebliğ'in 18/1-(a) bendi kapsamında muafiyet tanınmasına karar verilmiştir.
Veysi Kaynak
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851584


BIST

-Foreks Haber Merkezi-