Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

01 Temmuz 2020 - 14:30 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak - 31 Mayıs 2020 dönemine ait finansal tablolarına göre, sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının 10.551.317- TL'lık kısmının karşılıksız kaldığı görülmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı çerçevesinde, TTK 376 maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Şirket'in aktiflerinin gerçeğe uygun değerleri esas alınmak üzere bir ara bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlaması gereği doğmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 01/07/2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız ve ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanan periyodik finansal tablolar yerine geçmemek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesi kapsamında hazırlanmış bilanço ve dipnotlarının kabulüne ve bu kapsamda ilgili bilanço ve dipnotlarının 01.01.2020 - 31.05.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tabloları ile beraber kamuya açıklanmasına karar vermiştir.
Bu kapsamda, 31.05.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilançomuz ekte sunulmuştur. Şirketimizin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda özkaynağı 1.008.175- TL olarak tespit edilmiş olup bu tutar, Şirketimizin 11.559.492 TL olan çıkarılmış sermayesinin 10.551.317- TL'lık kısmının karşılıksız kaldığı görüldüğünden TTK'nın 376'ncı maddesinde öngörülen tedbirler doğrultusunda şirkete 11.000.000_TL nakit sermaye konulmasına karar verilmiştir.( Borsa İstanbul A.Ş'nin Toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedür çerçevesinde belirlenecek(baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere)pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda sermaye artışı yapılacaktır.
 
11.000.000-TL  nakit sermaye konulacaktır. Söz konusu nakit artışı 31 Temmuz  2020 tarihine kadar şirkete konulacak olup, sermaye artışını TTK'nun 376'ncı maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmayacaktır.
 
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853717


BIST

-Foreks Haber Merkezi-