Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23 Temmuz 2020 - 23:07 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 23.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 0 0
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 0 0

Ek Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Şirketimizin, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre düzenlenen 2019 yılı konsolide finansal tablolarında 76.431.185 TL kar elde edilmiş olup, geçmiş yıllar zararları bulunmamaktadır. Yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarımızda ise 33.683.374,36 TL tutarında zarar edilmiş olup, 282.659.771,15 TL tutarında da geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Şirketimizin yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında zarar edilmiş olması nedeniyle, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan kar dağıtılamayacağından, Yönetim Kurulu'nun bu konuda bir teklifte bulunmayacağı hususu toplantı başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu. Bu husus yapılan oylama neticesinde toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 18.156 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.796.672,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.563.600,19 TL'lik kabul oyları neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
NET HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 563.875.937
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 30.990.069,54
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 156.339.073 -33.683.374,36
4. Vergiler ( - ) -79.907.888 0
5. Net Dönem Kârı 76.431.185 -33.683.374,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -282.659.771,15
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.431.185 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 76.431.185 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.431.185 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 76.431.185 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861491


BIST
-Foreks Haber Merkezi-