Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24 Temmuz 2020 - 11:18 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45
Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.430.240,75

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 127.237,35 16,18365 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 Hamiline
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 1.743.510,95 16,18365 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 11.559.492,45 1.870.748,300 16,18365

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi KAYNAK

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2020 tarih ve 2020.05 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde 55.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.559.492,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 13.430.240,75 TL'ye artırılması ve artırılan 127.237,35 TL nominal değerli A grubu ve 1.743.510,95 TL nominal değerli olmak üzere toplam 1.870.748,30 TL sermayeyi temsil eden payların tamamının Veysi Kaynak'a Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 5,88 TL baz fiyatla 17.07.2020 tarihinde tahsisli olarak satılmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi bu doğrultuda 13.430.240,75 TL'ye yükselmiştir.
Artırılan 1.870.748,30 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 21.07.2020 tarihinde Şirkete 11.000.000 TL nakit girişi sağlanmıştır.
Tahsisli olarak artırılan 1.870.748,30 TL nominal değerli payların ihracı, ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesine ilişkin ekteki tadil metninin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi_130720.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861562


BIST

-Foreks Haber Merkezi-