Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Ağustos 2020 - 21:13 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.007 -514.007 -514.007
Transferler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
124.449 124.449 124.449 -6.104.591 -5.980.142 5.869 -5.974.273
Dönem Karı (Zararı)
-6.104.591 -6.104.591 6.384 -6.098.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
124.449 124.449 124.449 124.449 -515 123.934
Kar Payları
20 -60.000 -60.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.625.959 -1.625.959 -1.625.959 47.607.298 237.524.813 -6.104.591 343.724.843 47.695 343.772.538
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878
Transferler
-977.214 1.588.702 -611.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.860.453 -6.860.453 12.912 -6.847.541
Dönem Karı (Zararı)
-6.860.453 -6.860.453 12.912 -6.847.541
Kar Payları
20 -14.029 -14.029
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 46.630.084 239.100.338 -6.860.453 342.720.185 45.123 342.765.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.335.064 -13.499.820
Dönem Karı (Zararı)
-6.847.540 -6.098.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.980.482 11.638.839
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 10.140.881 9.855.532
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
193.971 65.084
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 193.971 65.084
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.552.923 6.483.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 982.846 999.324
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 15.000 1.470.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.555.077 4.014.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.472.456 1.489.267
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.741.899 -886.048
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.661.438 1.609.067
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 -1.391.995 766.248
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.667.773 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
60.999 -3.566.822
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
60.999 -3.566.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.197.011 36.309
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.992.022 -2.724.385
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-974.576 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-974.576 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.298.299 -12.103.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.554.555 -2.019.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.262.222 -535.919
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.940.791 13.536.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.280.947 -25.135.594
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.256.629 805.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.636.709 1.245.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.884.375 990.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.521.084 255.148
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.431.241 -6.562.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -835.122 -1.519.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -352.654 -2.119.578
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1,16 -908.401 -3.298.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.889.471 -9.921.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
974.576 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
974.576 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.526.142 -10.808.310
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -5.526.142 -10.808.310
Alınan Faiz
1.662.095 887.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.767.692 1.830.045
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
475.284 61.880.252
Kredilerden Nakit Girişleri
5 475.284 61.880.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-475.284 -57.435.252
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -475.284 -57.435.252
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.767.692 -2.407.227
Ödenen Temettüler
20 0 -60.000
Ödenen Faiz
5 0 -147.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.677.901 -21.590.887
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.677.901 -21.590.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.631.586 61.264.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.309.487 39.674.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.414.430 65.656.725
Ticari Alacaklar
8.1 99.501.579 88.772.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 566.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
99.501.579 88.206.922
Diğer Alacaklar
9.1 703.651 904.422
Türev Araçlar
6 0 60.999
Stoklar
11 58.634.015 61.574.806
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.577.210 711.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 10.191 195.207
Diğer Dönen Varlıklar
18 661.673 748.401
ARA TOPLAM
240.502.749 218.625.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.502.749 218.625.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 3.840.185 2.377.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 15.281.797 14.084.786
Maddi Duran Varlıklar
13 178.725.730 181.651.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 11.143.985 12.069.514
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.791.500 2.074.634
Peşin Ödenmiş Giderler
10 254.371 148.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.749.353 1.063.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.786.921 213.469.683
TOPLAM VARLIKLAR
453.289.670 432.094.786
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.592.508 5.731.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.592.508 5.731.944
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 6.592.508 5.731.944
Ticari Borçlar
8.2 62.750.398 42.277.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 12.433.660 5.277.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50.316.738 36.999.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.472.020 2.217.037
Diğer Borçlar
9.2 3.724.286 1.467.657
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.507.702 3.986.614
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.269.455 5.317.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 315.319 630.447
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.954.136 4.686.912
ARA TOPLAM
90.316.369 60.998.309
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.316.369 60.998.309
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.869.256 7.392.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.869.256 7.392.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 6.869.256 7.392.301
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.338.737 12.233.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.338.737 12.233.573
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.843.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.207.993 21.469.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.524.362 82.467.904
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
342.720.185 349.580.642
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Geri Alınmış Paylar (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.473.066 -2.473.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.473.066 -2.473.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.473.066 -2.473.062
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 47.607.298
Yasal Yedekler
42.786.127 43.763.341
Girişim Sermayesi Fonu
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 239.100.338 237.511.636
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.860.453 611.488
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.123 46.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
342.765.308 349.626.882
TOPLAM KAYNAKLAR
453.289.670 432.094.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 144.649.354 138.978.458 96.775.248 84.070.646
Satışların Maliyeti
21, 22 -139.876.431 -128.577.513 -88.418.289 -75.583.446
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.772.923 10.400.945 8.356.959 8.487.200
BRÜT KAR (ZARAR)
4.772.923 10.400.945 8.35 -17.112.709 -17.973.616 -8.190.171 -9.962.634
Pazarlama Giderleri
22 -3.458.348 -2.680.415 -2.021.057 -1.600.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 4.573.700 2.259.969 1.840.247 1.886.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -1.067.117 -3.989.916 -735.853 -3.012.808
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.291.551 -11.983.033 -749.875 -4.202.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.138.520 19.373 163.944 8.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 1.197.012 -36.309 487.800 -18.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.956.019 -11.999.969 -98.131 -4.211.856
Finansman Gelirleri
25 8.025.782 6.450.226 3.989.515 2.300.666
Finansman Giderleri
26 -6.909.325 -3.272.849 -3.448.898 -1.253.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.839.562 -8.822.592 442.486 -3.164.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.992.022 2.724.385 1.503 1.386.976
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -537.669 154.816 -221.808 347.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.529.691 2.569.569 223.311 1.039.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.847.540 -6.098.207 443.989 -1.777.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.847.540 -6.098.207 443.989 -1.777.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.913 6.384 2.290 -519
Ana Ortaklık Payları
-6.860.453 -6.104.591 441.699 -1.776.866
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 123.934 0 123.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 154.917 0 154.917
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -30.983 0 -30.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -30.983 0 -30.983
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 123.934 0 123.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.847.540 -5.974.273 443.989 -1.653.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.913 5.869 2.290 -1.035
Ana Ortaklık Payları
-6.860.453 -5.980.142 441.699 -1.652.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867691


BIST

-Foreks Haber Merkezi-