Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

14 Ağustos 2020 - 20:14 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 195.674.823 396.931.732 20.166.095 251.599.343
Satışların Maliyeti
27.2 -175.903.061 -286.321.762 -33.801.619 -153.924.195
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.771.762 110.609.970 -13.635.524 97.675.148
BRÜT KAR (ZARAR)
19.771.762 110.609.970 -13.635.524 97.675.148
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -49.754.642 -70.346.532 -17.109.880 -36.060.481
Pazarlama Giderleri
28.2 -8.473.449 -12.785.975 -2.708.660 -6.536.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 30.428.141 39.737.623 13.860.596 28.694.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -65.738.719 -9.735.753 -37.435.723 -393.284
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-73.766.907 57.479.333 -57.029.191 83.378.932
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 7.365.470 6.529.265 915.393 5.102.487
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -1.586 -310.214 0 -267.296
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -77.595 140.548 -62.080 142.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-66.480.618 63.838.932 -56.175.878 88.356.677
Finansman Gelirleri
32.1 67.266.303 70.874.699 35.964.533 11.660.406
Finansman Giderleri
32.2 -253.542.321 -208.004.149 -104.954.734 -73.534.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-252.756.636 -73.290.518 -125.166.079 26.482.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.272.839 -2.370.751 9.774.231 -14.726.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -11.286.516 -15.378.545 -2.967.282 -14.293.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 28.559.355 13.007.794 12.741.513 -432.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-235.483.797 -75.661.269 -115.391.848 11.755.861
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 -116.267 -213.587 -57.820 -97.829
DÖNEM KARI (ZARARI)
-235.600.064 -75.874.856 -115.449.668 11.658.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 -1.391.644 3.165.307 -2.934.475 3.108.423
Ana Ortaklık Payları
35 -234.208.420 -79.040.163 -112.515.193 8.549.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,41535500 -0,14017300 -0,19953900 0,01516200
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,41514800 -0,13979400 -0,19943600 0,01533600
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00020700 -0,00037900 -0,00010300 -0,00017400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.708.278 94.952.305
Dönem Karı (Zararı)
35 -235.600.064 -75.874.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -235.483.797 -75.661.269
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 -116.267 -213.587
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
264.652.765 147.064.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 86.953.932 77.077.024
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.627 816.822
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 16.627 816.822
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
809.515 -764.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 809.515 -764.025
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.747.751 45.094.073
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 58.293.975 46.733.714
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 5.034.182 3.224.665
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -6.580.406 -4.864.306
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
169.233.005 49.305.832
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.548.710 -11.457.506
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -20.548.710 -11.457.506
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -28.559.355 -13.007.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.057.758 56.724.275
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -25.733.103 -61.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.281.164 51.354.533
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -174.458 60.668.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 25.455.622 -9.313.744
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -1.084.668 -592.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.414.774 15.307.242
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -281.544 -1.865.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 36.696.318 17.172.894
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 3.951.469 -108.993
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -57.842.584 -9.433.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.988.038 -1.824.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 140.078 613.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -6.128.116 -2.438.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.019.003 468.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -8.730.091 2.827.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.396.619 2.354.443
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 307.299 492.432
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 25.089.320 1.862.011
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -15.153.377 11.576.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.411.074 -15.142.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -4.888.254 2.219.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 6.299.328 -17.362.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.994.943 127.913.845
Ödenen Temettüler
0 -12.349.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -22.703.221 -20.612.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.999.429 -75.125.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
954.608 2.256.705
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 954.608 2.254.137
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 2.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-126.618.640 -77.381.718
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -126.203.505 -77.201.572
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -415.135 -180.146
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.012.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -6.347.397 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.307.082 -92.825.095
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-21.184.287 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -21.184.287 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.538.761 12.172.438
Kredilerden Nakit Girişleri
9 98.538.761 12.172.438
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.367.581 -58.263.819
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -33.367.581 -58.263.819
Ödenen Faiz
32 -86.523.897 -71.943.168
Alınan Faiz
32 28.229.922 25.209.454
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-160.014.789 -72.997.803
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 35.229.473 18.807.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-124.785.316 -54.190.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 434.234.608 291.565.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 309.449.292 237.374.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 309.449.292 434.234.608
Finansal Yatırımlar
8 107.405.957 66.215.162
Ticari Alacaklar
170.924.359 189.641.744
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.656.195 3.481.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 167.268.164 186.160.007
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 7.940.503 6.855.835
Diğer Alacaklar
10.512.371 6.624.536
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.238.255 1.394.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 9.274.116 5.229.621
Stoklar
14 35.487.879 39.439.348
Peşin Ödenmiş Giderler
15 28.885.540 17.242.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 22.703.221 40.796.066
Diğer Dönen Varlıklar
25.1 13.982.072 11.004.286
ARA TOPLAM
707.291.194 812.054.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
707.291.194 812.054.492
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 20.985.878 36.443.570
Diğer Alacaklar
8.253.335 7.759.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.982.658 6.544.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.270.677 1.215.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 156.385.040 135.836.330
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.643.714.856 1.638.379.459
Maddi Duran Varlıklar
19 4.571.310.286 4.507.185.686
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 260.012.594 278.055.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.983.399 2.463.304
Peşin Ödenmiş Giderler
15 84.174.574 37.974.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 60.657.261 31.510.115
Diğer Duran Varlıklar
25.2 12.363.219 10.452.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.820.840.442 6.686.061.439
TOPLAM VARLIKLAR
7.528.131.636 7.498.115.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 59.473.562 59.255.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 295.449.749 352.982.413
Ticari Borçlar
154.389.610 160.699.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 1.390.783 1.250.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 152.998.827 159.449.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 7.835.716 6.816.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.227.409 15.957.500
Diğer Borçlar
40.521.775 15.068.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.388.888 2.081.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 38.132.887 12.987.131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 41.212.400 56.155.109
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 11.286.516 35.423.718
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.649.469 4.907.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 6.999.687 4.257.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 649.782 649.782
ARA TOPLAM
625.046.206 707.267.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
625.046.206 707.267.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.395.455.481 1.077.242.303
Ticari Borçlar
10 0 2.095.892
Diğer Borçlar
12 524.051 580.487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 427.143 637.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.835.958 5.645.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.835.958 5.645.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 1.146.252.529 1.145.573.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.549.495.162 2.231.775.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.174.541.368 2.939.042.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.281.918.067 4.489.385.708
Ö
-Foreks Haber Merkezi-