Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18 Ağustos 2020 - 20:23 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-33.091 -33.091 -33.091
Transferler
-1.773.039 1.773.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 10.384 9.695.925 9.706.309 -27.488 9.678.821
Sermaye Arttırımı
196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000
Dönem Sonu Bakiyeler
336.000.000 70.140.548 351.940 436.621 -603.987 1.510.885 8.069.258 -108.548.370 9.695.925 317.052.820 -678.978 316.373.842
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594
Transferler
42.530.250 -42.530.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -157.224 5.109.311 4.952.087 -41.781 4.910.306
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
106.325 -106.325
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.673.588 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 5.109.311 523.787.199 -408.299 523.378.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.485.505 -162.128.620
Dönem Karı (Zararı)
13 5.067.829 9.668.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.613.349 -8.025.164
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
905.565 239.454
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.801.988 719.982
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.801.988 719.982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.265.461 269.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
569.006 308.732
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.696.455 -38.784
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.308.026 -3.455.477
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-117.963 -3.547.058
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.425.989 91.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.021 10.298
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.597.733 -6.201.134
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
391.765
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-71.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.654.077 -163.648.947
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-16.105.631 -782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
92.340.890 -31.327.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.081.637 -1.815.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
101.422.527 -29.512.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.337.799
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
68.463.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.125.851
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
114.781.893 -37.438.279
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.110.553 -95.170.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.352.195 -8.230.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.205.651 164.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-126.557.846 -8.395.280
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.035.615 112.520
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.858.080 -60.450
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
822.465 172.970
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-97.719.891 12.052.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.011.880 -3.646.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.740.198 -3.580.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.728.318 -66.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.027.101 -162.005.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-248.559 -122.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-293.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-434.698 -701.380
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-434.698 -36.713
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -428.698 -36.713
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-660.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.974.558 199.485.973
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
196.012.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.131.737
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.208.952
Ödenen Faiz
-751.832 -73.085
Alınan Faiz
117.963 3.547.058
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.249 36.655.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.249 36.655.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.592.252 181.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.668.501 36.837.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.668.501 11.592.252
Finansal Yatırımlar
16.214.818 109.187
Ticari Alacaklar
417.455.043 396.101.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 58.589.462 49.507.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 358.865.581 346.593.738
Diğer Alacaklar
8.351.618 7.334.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.439.083 6.535.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.912.535 798.958
Stoklar
5 389.376.413 504.158.305
Peşin Ödenmiş Giderler
8 212.676.876 213.722.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
840.636 829.421
Diğer Dönen Varlıklar
9 46.278.270 41.549.288
ARA TOPLAM
1.102.862.175 1.175.397.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.102.862.175 1.175.397.285
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
81.667.615 140.259.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 81.667.615 140.259.251
Diğer Alacaklar
867.611 855.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
867.611 855.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 7.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
29.218.660 29.218.660
Maddi Duran Varlıklar
6 1.702.103 1.541.500
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.200.068 5.635.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.960.728 8.137.539
Peşin Ödenmiş Giderler
94.055.222 72.718.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 18.077.742 15.958.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
239.754.749 274.331.678
TOPLAM VARLIKLAR
1.342.616.924 1.449.728.963
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
813.346 603.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.945.118 43.180.175
Ticari Borçlar
107.423.553 171.410.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 15.400.660 11.195.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 92.022.893 160.215.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.102.588 1.581.642
Diğer Borçlar
15.400.699 6.384.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13.714.824 5.205.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.685.875 1.179.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 245.716.952 376.497.652
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.501.564 142.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.068.041 3.504.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
186.640 249.582
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 6.881.401 3.255.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.125.432 909.236
ARA TOPLAM
398.097.293 604.214.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
398.097.293 604.214.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.890.035 31.584.045
Diğer Borçlar
2.846.574 2.530.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.846.574 2.530.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 348.118.157 279.117.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.021.037 7.387.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.919.027 7.355.969
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 102.010 31.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 4.256.410 6.426.180
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 8.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
421.140.731 327.045.907
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
819.238.024 931.260.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
523.787.199 518.835.112
Ödenmiş Sermaye
665.538.887 665.538.887
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
351.940 351.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.348.451 -1.191.227
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.348.451 -1.191.227
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
325.137 325.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.673.588 -1.516.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.174.606 2.068.281
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.967.788 -110.391.713
Net Dönem Karı veya Zararı
13 5.109.311 42.530.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-408.299 -366.518
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
523.378.900 518.468.594
TOPLAM KAYNAKLAR
1.342.616.924 1.449.728.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 213.025.063 44.892.530 19.457.040 24.633.865
Satışların Maliyeti
10 -200.975.429 -40.671.436 -17.598.532 -22.212.421
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.049.634 4.221.094 1.858.508 2.421.444
BRÜT KAR (ZARAR)
12.049.634 4.221.094 1.858.508 2.421.444
Genel Yönetim Giderleri
-14.239.123 -3.943.422 -8.541.317 -2.180.768
Pazarlama Giderleri
-2.004.011 -91.001 -1.495.557 -70.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 14.007.652 3.516.091 5.089.060 2.387.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -5.881.877 -3.288.668 -4.771.626 -2.179.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.932.275 414.094 -7.860.932 378.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.314 1.918
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-391.765 -391.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021 -10.298 -1.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.947.568 12.031 -7.859.014 -14.880
Finansman Gelirleri
2.152.156 3.547.058 1.032.374 1.939.273
Finansman Giderleri
-2.629.628 -91.786 -654.651 -87.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.470.096 3.467.303 -7.481.291 1.836.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.597.733 6.201.134 4.089.855 4.330.745
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.652.262 -890.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 4.249.995 6.201.134 4.980.620 4.330.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 5.067.829 9.668.437 -3.391.436 6.167.185
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.067.829 9.668.437 -3.391.436 6.167.185
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -41.482 -27.488 -14.859 -15.331
Ana Ortaklık Payları
13 5.109.311 9.695.925 -3.376.577 6.182.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç,03370000 -0,00510000 0,02150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-157.523 10.384 -131.118 -94.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.904 12.980 -163.897 -117.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.381 -2.596 32.779 23.569
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 39.381 -2.596 32.779 23.569
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-157.523 10.384 -131.118 -94.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.910.306 9.678.821 -3.522.554 6.072.912
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-41.780 -27.488 -15.879 -15.331
Ana Ortaklık Payları
4.952.086 9.706.309 -3.506.675 6.088.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869821


BIST

-Foreks Haber Merkezi-