Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

30 Ekim 2020 - 18:12 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 165.209 5.209.659 136.857 70.732
Satışların Maliyeti
19 -108.004 -3.370.954 -81.003 -21.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.205 1.838.705 55.854 49.215
BRÜT KAR (ZARAR)
57.205 1.838.705 55.854 49.215
Genel Yönetim Giderleri
20 -592.736 -612.406 -285.157 -196.920
Pazarlama Giderleri
20 0 -23.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.535.799 1.093.564 237.796 289.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.811.980 -500.541 -317.358 -40.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.188.288 1.795.788 -308.865 101.670
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.188.288 1.795.788 -308.865 101.670
Finansman Giderleri
-466.304 -657.230 -151.304 -276.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.721.984 1.138.558 -460.169 -174.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-429.604 43.985 68.823 16.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -429.604 43.985 68.823 16.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.292.380 1.182.543 -391.346 -157.929
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.292.380 1.182.543 -391.346 -157.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.292.380 1.182.543 -391.346 -157.929
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.427.932 623.032
Dönem Karı (Zararı)
18 1.292.380 1.182.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.486.584 658.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 51.847 17.426
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.152.630 250.420
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.152.630 250.420
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.803 438.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 52.177 438.320
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.374
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-429.604 -47.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.078.961 -1.985.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.523 197.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -60.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 51.611 197.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.463.893
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -9.463.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -336
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 464 22.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.983 -317.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -172.983 -317.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -78.564 -33.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.636 39.285
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 12.636 35.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
631.902 -1.892.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
440.162 -1.892.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
191.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.273.165 -144.123
Ödenen Faiz
20 466.304
Alınan Faiz
20 808.189 767.155
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-429.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.658 -2.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.658 -2.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.542
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.532.392 -625.880
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 11.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-467.608 -625.880
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -465.000 -625.880
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.608
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.802 -5.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.802 -5.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.672 20.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.474 15.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 110.474 15.672
Ticari Alacaklar
60.134 51.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
60.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 51.611
Diğer Alacaklar
10.404.811 940.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.403.529 939.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.282 946
Peşin Ödenmiş Giderler
464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 464
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 337
Diğer Dönen Varlıklar
15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 15.000
ARA TOPLAM
10.575.419 1.024.002
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.575.419 1.024.002
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.600.000
Diğer Finansal Yatırımlar
3 3.600.000
Maddi Duran Varlıklar
1.460.687 1.504.053
Binalar
12 1.443.387 1.469.360
Taşıtlar
12 9.883 21.478
Mobilya ve Demirbaşlar
12 7.417 13.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.637 33.460
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 34.637 33.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.823.021 2.248.183
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.918.345 3.785.696
TOPLAM VARLIKLAR
17.493.764 4.809.698
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.834.487 3.369.487
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.834.487 3.369.487
Banka Kredileri
6 3.834.487 3.369.487
Ticari Borçlar
210.024 383.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 210.024 383.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 207.192 285.756
Diğer Borçlar
75.623 62.987
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 75.623 62.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.445 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.367 62.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 58.367 54.023
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.241.185 2.101.622
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.241.185 2.101.622
ARA TOPLAM
6.628.323 6.266.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.628.323 6.266.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
106.263 58.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 106.263 58.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.263 58.430
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.734.586 6.325.131
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.759.178 -1.515.433
Ödenmiş Sermaye
18 13.430.241 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.398 23.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.535.612 406.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.241.445 1.259.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.194.965 1.212.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.257.381 1.257.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -62.416 -44.646
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -15.453.697 -8.091.758
Net Dönem Karı veya Zararı
18 1.292.380 -7.361.939
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.759.178 -1.515.433
TOPLAM KAYNAKLAR
17.493.764 4.809.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 0 5.856.364
Transferler
3.121.446 -3.121.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -6.023 -6.530 1.182.543 1.169.990 1.169.990
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.559.492 23.398 406.360 -47.340 1.257.381 0 46.480 689.799 -8.091.759 1.182.543 7.026.354 7.026.354
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.759 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Transferler
-7.361.939 7.361.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.770 1.292.380 1.274.610 1.274.610
Sermaye Arttırımı
1.870.749 9.129.252 11.000.001 11.000.001
Dönem Sonu Bakiyeler
13.430.241 23.398 9.535.612 -62.416 1.257.381 46.480 689.799 -15.453.697 1.292.380 10.759.178 10.759.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22 1.292.380 1.182.543 -391.346 -157.929
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.216 -11.228 -486 -4.209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -17.770 -6.023 -607 -5.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.554 -5.205 121 1.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.554 1.325 121 1.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 -6.530
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.437
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.437
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.216 -9.791 -486 -4.209
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.278.164 1.172.752 -391.832 -162.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.278.164 1.172.752 -391.832 -162.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885034


BIST

-Foreks Haber Merkezi-