Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06 Kasım 2020 - 19:06 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076
Transferler
0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -344.731 0 0 58.895.210 58.550.479 0 58.550.479
Kar Payları
0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -114.114 87.986.155 15.327.521 58.895.210 227.104.035 0 227.104.035
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658
Transferler
0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -7.774 0 0 41.717.707 41.709.933 0 41.709.933
Kar Payları
0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -564.184 94.395.562 24.518.963 41.717.707 225.077.311 0 225.077.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.619.518 60.697.163
Dönem Karı (Zararı)
41.717.707 58.895.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.229.995 3.065.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 6.747.650 6.922.775
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 54.494 700.273
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
823.851 559.905
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.624.410 -5.132.576
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.771.590 58.878
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -44.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.737.574 -1.035.254
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
478.189 -7.714.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.805 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
501.994 -7.714.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.872.889 4.909.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.887.169 2.538.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.018.815 1.834.426
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
868.354 704.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.500.673 -769.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.500.673 -769.079
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.685.276 60.925.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -65.758 -228.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
208.347 3.458.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 215.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-180.059 -30.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.215.330 -1.872.024
Alınan Faiz
1.603.736 5.145.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.443.200 -70.864.181
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.055.339
Ödenen Temettüler
-48.443.200 -71.919.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.384.665 -6.708.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.384.665 -6.708.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.113.374 41.313.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.498.039 34.605.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.518.713 51.120.730
Ticari Alacaklar
5.496.438 6.029.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.805 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.472.633 6.029.121
Diğer Alacaklar
0 825.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 825.525
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.579.999 4.054.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.123.168 883.452
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.906.809 2.769.513
ARA TOPLAM
67.625.127 65.682.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.625.127 65.682.589
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 177.750.739 183.070.169
Maddi Duran Varlıklar
7 276.579 452.572
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
248.171 105.009
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.492.433 6.703.542
Diğer Duran Varlıklar
10 1.527.671 2.487.743
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.295.593 192.819.035
TOPLAM VARLIKLAR
251.920.720 258.501.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.710.566 823.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 2.577.550 558.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.133.016 264.662
Diğer Borçlar
17.852.652 2.367.027
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,19 17.514.080 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 338.572 2.367.027
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.938.681 3.237.628
Kısa Vadeli Karşılıklar
619.793 439.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 475.793 295.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 144.000 144.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 406.831 358.549
ARA TOPLAM
24.528.523 7.226.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.528.523 7.226.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
750.589 603.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 750.589 603.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.564.297 1.347.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.564.297 1.347.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.314.886 1.950.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.843.409 9.176.966
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
225.077.311 249.324.658
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-564.184 -556.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-564.184 -556.410
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
94.395.562 87.986.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 24.518.963 15.327.521
Net Dönem Karı veya Zararı
41.717.707 81.558.129
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.077.311 249.324.658
TOPLAM KAYNAKLAR
251.920.720 258.501.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 60.963.948 85.490.345 24.382.974 29.077.559
Satışların Maliyeti
12 -23.112.712 -27.063.511 -8.007.968 -9.466.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.851.236 58.426.834 16.375.006 19.611.553
BRÜT KAR (ZARAR)
12 37.851.236 58.426.834 16.375.006 19.611.553
Genel Yönetim Giderleri
-4.926.935 -4.919.561 -1.586.230 -1.539.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 690.901 3.686.655 117.087 1.109.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.456.885 -4.392.008 -754.702 -1.912.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.158.317 52.801.920 14.151.161 17.269.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.158.317 52.801.920 14.151.161 17.269.335
Finansman Gelirleri
15 11.823.196 8.222.922 4.569.696 2.515.083
Finansman Giderleri
16 -1.263.806 -2.129.632 -34.610 -1.212.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.717.707 58.895.210 18.686.247 18.571.809
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 41.717.707 58.895.210 18.686.247 18.571.809
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.717.707 58.895.210 18.686.247 18.571.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.717.707 58.895.210 18.686.247 18.571.809
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,12000000 1,58000000 0,50000000 0,50000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,12000000 1,58000000 0,50000000 0,50000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.774 -344.731 158.251 -66.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -7.774 -344.731 158.251 -66.516
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.774 -344.731 158.251 -66.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.709.933 58.550.479 18.844.498 18.505.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41.709.933 58.550.479 18.844.498 18.505.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886905


BIST
-Foreks Haber Merkezi-