Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2020 - 20:21 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112
Transferler
-1.773.039 1.773.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -450.918 27.329.627 26.878.709 471.138 27.349.847
Sermaye Arttırımı
196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
329.538.887 -88.293.042 241.245.845 8.478.464 249.724.309
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-23.437.018 -23.437.018 -23.437.018
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.880 23.880 -1.257 -1.257
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 -23.437.018 351.940 436.621 -1.065.289 1.487.005 8.069.258 -108.524.490 27.329.627 552.034.047 8.296.855 560.330.902
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594
Transferler
42.530.250 -42.530.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -113.892 24.899 -88.993 -92.866 -181.859
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
106.325 -106.325
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.630.256 2.714.606 -61.918.812 -67.967.788 24.899 518.746.119 -459.384 518.286.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.241.293 -190.388.637
Dönem Karı (Zararı)
13 -69.727 27.807.175
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.547.567 -12.399.395
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.350.175 767.921
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.825.641 1.242.354
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.825.641 1.242.354
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.668.483 405.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
964.365 437.153
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.704.118 -31.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.126.556 -12.186.089
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-442.117 -15.186.014
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.568.673 2.999.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.021 11.462
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.353.330 -3.068.777
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
428.265
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-71.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.667.883 -205.446.565
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.260.056 -1.891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
107.643.158 -25.426.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
654.670 -26.643.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
106.988.488 1.216.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.643.115 -12.072.512
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.904.902 -12.111.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-261.787 39.352
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
61.385.341 -42.655.768
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.848.885 -96.864.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.899.847 -62.201.593
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.831.965 -369.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-127.731.812 -61.831.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.675.760 -86.513
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-72.859.171 -45.750
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.183.411 -40.763
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.267.744 23.654.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.586.927 10.208.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.487.559 20.988.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.900.632 -10.780.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.145.723 -190.038.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-427.080 -313.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.477.350 -36.491
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-471.497 3.341.803
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-471.497 -188.674
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -460.364 -173.051
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.133 -15.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-660.917
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 4.195.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.581.152 192.196.202
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
196.012.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.437.018
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.829.431 7.050.664
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.813.428
Ödenen Faiz
-1.380.410 -2.615.458
Alınan Faiz
442.117 15.186.014
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.188.644 5.149.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.188.644 5.149.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.592.252 181.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.780.896 5.331.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.780.896 11.592.252
Finansal Yatırımlar
1.369.243 109.187
Ticari Alacaklar
413.598.831 396.101.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 48.853.157 49.507.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 364.745.674 346.593.738
Diğer Alacaklar
23.046.302 7.334.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.997.831 6.535.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.048.471 798.958
Stoklar
5 442.772.964 504.158.305
Peşin Ödenmiş Giderler
8 207.660.622 213.722.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
62.008 829.421
Diğer Dönen Varlıklar
9 52.804.259 41.549.288
ARA TOPLAM
1.161.095.125 1.175.397.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.161.095.125 1.175.397.285
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
71.197.909 140.259.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 71.197.909 140.259.251
Diğer Alacaklar
867.611 855.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
867.611 855.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 7.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
29.218.660 29.218.660
Maddi Duran Varlıklar
6 1.600.739 1.541.500
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.972.738 5.635.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.881.611 8.137.539
Peşin Ödenmiş Giderler
120.030.913 72.718.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 21.021.720 15.958.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.796.901 274.331.678
TOPLAM VARLIKLAR
1.418.892.026 1.449.728.963
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
848.359 603.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.707.216 43.180.175
Ticari Borçlar
106.875.902 171.410.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 16.026.975 11.195.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 90.848.927 160.215.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.345.686 1.581.642
Diğer Borçlar
3.422.525 6.384.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
713.733 5.205.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.708.792 1.179.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 262.554.323 376.497.652
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.188.574 142.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.530.181 3.504.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
296.711 249.582
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 7.233.470 3.255.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.718.669 909.236
ARA TOPLAM
400.191.435 604.214.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
400.191.435 604.214.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.304.858 31.584.045
Diğer Borçlar
3.184.604 2.530.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.184.604 2.530.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 430.268.420 279.117.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.071.158 7.387.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.969.148 7.355.969
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 102.010 31.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 4.584.816 6.426.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.413.856 327.045.907
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
900.605.291 931.260.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
518.746.119 518.835.112
Ödenmiş Sermaye
665.538.887 665.538.887
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
351.940 351.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.305.119 -1.191.227
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.305.119 -1.191.227
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
325.137 325.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.630.256 -1.516.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.174.606 2.068.281
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.967.788 -110.391.713
Net Dönem Karı veya Zararı
13 24.899 42.530.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-459.384 -366.518
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
518.286.735 518.468.594
TOPLAM KAYNAKLAR
1.418.892.026 1.449.728.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 250.430.363 91.421.955 37.405.300 46.529.425
Satışların Maliyeti
10 -230.513.230 -79.950.829 -29.537.801 -39.279.393
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.917.133 11.471.126 7.867.499 7.250.032
BRÜT KAR (ZARAR)
19.917.133 11.471.126 7.867.499 7.250.032
Genel Yönetim Giderleri
-22.546.446 -7.865.763 -8.307.323 -3.922.341
Pazarlama Giderleri
-5.914.109 -695.070 -3.910.098 -604.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 16.045.297 15.172.773 2.037.645 11.656.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -12.354.118 -4.461.883 -6.472.241 -1.173.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.852.243 13.621.183 -8.784.518 13.207.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
44.716 36.186 27.402 36.186
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-428.265 -36.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021 -11.462 -1.164
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.809.548 13.217.642 -8.757.116 13.205.611
Finansman Gelirleri
5.252.574 15.208.327 3.100.418 11.661.269
Finansman Giderleri
-3.866.083 -3.687.571 -1.236.455 -3.595.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.423.057 24.738.398 -6.893.153 21.271.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.353.330 3.068.777 1.755.597 -3.132.357
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.523.585 -504.701 -871.323 -504.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 6.876.915 3.573.478 2.626.920 -2.627.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 -69.727 27.807.175 -5.137.556 18.138.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.727 27.807.175 -5.137.556 18.138.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -94.626 477.548 -53.144 505.036
Ana Ortaklık Payları
13 24.899 27.329.627 -5.084.412 17.633.702
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 -0,00010000 0,08160000 -0,00770000 0,05320000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-112.132 -457.328 45.391 -467.712
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-140.165 -571.660 56.739 -584.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.033 114.332 -11.348 116.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 28.033 114.332 -11.348 116.928
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-112.132 -457.328 45.391 -467.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-181.859 27.349.847 -5.092.165 17.671.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-92.866 471.138 -51.086 505.036
Ana Ortaklık Payları
-88.993 26.878.709 -5.041.079 17.165.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887564


BIST

-Foreks Haber Merkezi-