Ana SayfaANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)----

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

10 Aralık 2020 - 09:04 borsagundem.com

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:
"MAKROEKONOMİ
ABD borsaları teknoloji hisseleri kaynaklı düşüş sergilediği bir
günü geride bıraktı. Bugün dikkatler ABD TÜFE ve ECB faiz kararında
olacak. Yurt içinde 10-11 Aralık AB Liderler Zirvesi ve istihdam
piyasasının seyri izlenecek. Özellikle, Avrupalı liderlerin Doğu
Akdeniz ve Türkiye ile ilgili kararları dikkatle izlenecek. Ayrıca
TCMB, rezerv, DTH ve sermaye giriş çıkışına dair fikir veren menkul
kıymet istatistiklerini açıklayacak.
ABD tarafında, TSİ 16.30'da kasım ayına ilişkin TÜFE verileri
açıklanacak. Çekirdek TÜFE'nin yıllık %1,6 seviyesinde gerçekleşerek
önceki aya göre yatay seyretmesi bekleniyor. Enflasyon halihazırda
Fed'in kriter olarak belirlediği ortalama %2'lik hedefin altında
bulunmayı sürdürüyor. Fed daha önce enflasyondaki geçici artışları
tolere edebileceği yeni bir para politikası stratejisi belirlemişti.
Ayrıca TSİ 16.30'da 5 Aralık haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı
başvuruları verisi takip edilecek. Geçtiğimiz hafta tarım dışı ve ADP
özel sektör istihdam verileri istihdam piyasasındaki toparlanma
açısından hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu açıdan son duruma ilişkin
bugünkü işsizlik maaşı başvuruları önemli olacaktır. İstihdam
piyasasında toparlanmanın önünde salgın kaynaklı belirsizlik
bulunuyor. 5 Aralık haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı
başvurularının 725 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Avrupa tarafında ise, piyasaların odak noktasında, TSİ 15.45'te
ECB'nin faiz kararı ve TSİ 16.30'da ECB Başkanı Christine Lagarde'ın
konuşması olacak. ECB, 29 Ekim'deki son toplantısında politika faizi
olan temel refinansman faizini %0 seviyesinde, mevduat faizini -%0,50
seviyesinde ve marjinal borç verme faizini ise %0,25 seviyesinde sabit
tutmuştu. Kısıtlamalarla birlikte bölgede toparlanmaya ilişkin riskler
artmakta, son PMI verileri de özellikle hizmet sektöründeki
yavaşlamaya işaret etmekte ve ayrıca bölgede enflasyon deflasyonist
bölgede. Bu sebeplerden dolayı bugünkü toplantıda ECB'nin Pandemi Acil
Varlık Alım Programı'nı 1,35 trilyon EUR'dan 1,80 trilyon EUR'a
çıkarması ve programı da 2021 sonuna kadar uzatması beklenmekte.
İkinci dalga endişelerinin öngörülerden sınırlı kalması ve aşı
haberleriyle birlikte ECB'nin bugün makroekonomik projeksiyonlarında
da kısmi iyileşme görebiliriz.
Bugün açıklanacak DTH ve rezerv rakamlarını önceden tahmin
edebiliyoruz.

BDDK'nın yayınladığı günlük verilere göre 4 Aralık haftasında DTH
miktarında haftalık bazda ağırlıklı olarak bireysel kaynaklı artış
gözlendi. Bu kapsamda toplam DTH miktarı ilgili haftada 3,35 milyar
USD yükseldi. Bireysel DTH'lar yaklaşık 2,38 milyar USD arttı, bir
önceki haftada bu rakam 0,12 milyar USD artış yönündeydi. Kurumsal
DTH'lar ise bir önceki haftadaki 0,25 milyar USD azalışın ardından,
yeniden artışa geçerek 0,97 milyar USD yükseliş sergiledi. Döviz
mevduatların, toplam mevduatlar içerisindeki payı ise, 4 Aralık
haftasında %56,4 seviyesinde gerçekleşti. TL krediler ise ilgili
haftada kısmi azalışla haftalık bazda %0,12 geriledi. YP kredilerde
haftalık %1,05 artış, toplam kredilerde ise kur etkisinden
arındırılmış olarak %0,30 artış görmekteyiz. Ayrıca 4 Aralık
haftasında yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet portföylerinde giriş
olduğu gözleniyor. İlgili haftada yabancıların söz konusu portföyü 96
milyon USD artış göstermiştir.

TCMB Analitik Bilanço verisine göre 4 Aralık haftasında dış
varlıklar 86,2 milyar USD'den 88,7 milyar USD'ye gelerek 2,5 milyar
USD arttı. Bunun neticesinde toplam rezervin 84,2 milyar USD
seviyesinden 86,7 milyar USD seviyesine yükseldiğini tahmin ediyoruz.
Bankaların TCMB'de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 0,6
milyar USD arttı. Toplam rezervdeki değişimden bankaların TCMB'de
tuttukları döviz mevduatı çıkardığımızda net rezervdeki değişime
yaklaşık ulaşıyoruz. Buna göre net uluslararası rezervin 1,9 milyar
USD artarak 13,7 milyar USD seviyesinden 15,6 milyar USD seviyesine
yükseldiğini öngörmekteyiz. Hazine'nin ihraç ettiği eurobondun 2
Aralık'ta hesaplara girmesiyle net ve brüt rezerv olumlu etkilendi.

Bugün TSİ 10'da TÜİK'in açıkladığı eylül dönemine ilişkin işsizlik
oranı verileri takip edilecek. TÜİK işsizlik verisi öncesi takip
edilen İŞKUR verisine göre kayıtlı işsiz sayısı, ekim ve kasımda aylık
%2 azalmıştı. Hükümet'in salgın sonrası istihdam piyasasındaki
bozulmayı sınırlamak amacıyla uyguladığı kısa çalışma ödeneğinden
yararlanan kişi sayısı ekimde aylık %11,8, işsizlik sigortasından
yararlananların sayısı da aylık %17 azalmıştı. Aralık ayında ise
kısıtlamaların kısmi geri gelmesi nedeniyle ilgili istatistiklerde
sınırlı bozulmalar görebiliriz.

TÜİK'in açıkladığı ağustos (temmuz-ağustos-eylül aylarını
kapsamakta) dönemi yani ekonominin V tipi toparlanma sergilediği
üçüncü çeyreğe denk gelen işsizlik oranı, %13,4 seviyesinden %13,2
seviyesine, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise %13,5
seviyesinden %13,2 seviyesine gerilemişti. Öncü İŞKUR verileri ise
istihdam piyasasında ekim ayında iyileşmenin kısmi de olsa devam
ettiğine işaret etmekte. Bu arada İSO sektörel PMI raporunda da kasım
ayında 10 sektörün 9'unda istihdam artışının devam ettiğini
gözlemlemiştik. Kara ve deniz taşıtları haricinde diğer sektörlerin
kimyasal ürünler öncülüğünde istihdamını artırdığını gözlemlemiştik.
Neticede sıkılaşan finansal koşullara rağmen öncü göstergeler ekim ve
kasım ayında ekonomik toparlanmanın hız kaybederek de olsa devam
ettiğini gösterdi, ancak aralık ayında kısıtlamaların artması
toparlanmanın daha belirgin hız kaybetmesine neden olacaktır. Bundan
dolayı yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre istihdamdaki
toparlanmanın kısmi yavaşlayabileceği değerlendirebilir.


TCMB, son Enflasyon Raporu'nda gelir kaybını ve istihdam
kayıplarını hafifletmek amacıyla pandemi sürecinde uygulanan istihdam
tedbirlerine yer vermişti. Değerlendirmede pandemi sürecinde Kısa
Çalışma Ödeneği'nden yararlanma koşullarının gevşetildiğine vurgu
yapılmıştı. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Nakdi Ücret Desteği ile ise
ücretsiz izne ayrılan çalışanlara destek verildiği de vurgulanmıştı.

Aşağıdaki tabloya da baktığımızda geride bıraktığımız bu dönemde
İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı olan toplam harcamalarının %66'sını
kısa çalışma ödeneğinin oluşturduğu görülmekte. Neticede istihdamdaki
kaybı sınırlamak için Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ile birlikte 27,6
milyar TL civarında bir desteğin kullanıldığı görülmekte. İşsizlik
sigortası fonundan kullanım ise nakdi ücret desteğine yakın
gerçekleşmiş. Pandeminin ilk zamanlarında kısa çalışma ödeneği
kullanan kişi sayısının 3 milyonu geçtiği görülürken, kısıtlamaların
hafifletilmesiyle birlikte azaldığı görülmekte. Ekim ayında hatta 1
milyon kişinin altına gerilemiş. Ancak aralık ayında kısıtlamaların
tekrar artışa geçtiğini görmekteyiz, her ne kadar nisan-mayıs
dönemindeki gibi bir ekonomik kapanma durumu olmasa da ve bu denli
yararlanan kişi sayısında artış beklenmese de kısa çalışma ödeneğinden
yararlananların sayısının ekim ayına göre artmasını bekleyebiliriz.


ŞİRKET HABERLERİ

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS, Nötr): BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
olarak, Afrika Bölgesinde lider özel sermaye fonlarından biri olan
Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment
Holding (özel amaçlı şirket) ile BIM Stores SARLAU (BIM Fas)
hisselerinin %35'inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi
imzalanmıştır. Satış işleminin, Fas Krallığı rekabet otoritesi onayı
da dahil olmak üzere belirli koşulların yerine getirilmesinin ardından
tamamlanması beklenmektedir. Satış ile Şirketin Fas Krallığı'ndaki
mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede
uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Şirketin doğrudan bağlı ortaklığı
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 10mn TL olan
çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle
26mn TL'ye artırılmasına, yeni pay alma hakkının tamamen
kullanılmasına, sermaye artırımında kullanılmayan tüm yeni pay alma
haklarının, "Satınalma Taahhütnamesi" kapsamında Ortaklıkça
kullanılmasının taahhüt edilmesine karar verilmiştir.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket tarafından 07.12.2020
tarihli KAP bildirimi ile, Şirket uhdesinde bulunan Bilecik ili Söğüt
ilçesindeki 82050 numaralı ruhsata ilişkin RPM Global tarafından
hazırlanan JORC standartlarına uygun rapora istinaden açıklama
yapılmıştı. Yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle, şirket ek bir
açıklama daha yapmıştır. Bu kapsamda Söğüt Altın Madeni Projesini
oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş
Maden Kaynak Tahmini 3,50 Milyon ons (9.48 Mt @ 11.5 g/t Au) altın
değerine ulaştığı, Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve
Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri
çalışması sonucunda da 1,92 Milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş
değerine yükseldiği belirtilmiştir. Ortalama 8,6 g/t altın ve 0,7 g/t
gümüş değerine sahip 6,93 Mt maden rezervlerinin dağılımını şirket şu
şekilde açıklamıştır: 0.62 Milyon Ons Görünür Maden Rezervleri (10 g/t
altın ve 0,6 g/t gümüş içeren 1,91 milyon ton) 1,30 Milyon Ons
Muhtemel Maden Rezervleri (8,1 g/t altın ve 0,2 g/t gümüş içeren 5,02
milyon ton). Sıklaştırma ve yayılma sondajları ile Maden Rezervinin
önemli ölçülerde artırılması fırsatı bulunduğu belirtilmiştir. Hisse
dün %2,4 oranında değer kaybetmiştir.
Sabancı Holding (SAHOL, Sınırlı Pozitif) Carrefoursa (CRFSA,
Sınırlı Negatif): CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
(CarrefourSA)'nin de yer aldığı fiili dolaşım oranı %5'in altında olan
şirketlerin paylarının 01.01.2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi
İşlem Platformu'na alınabileceği uyarısında bulunulmuştur. Sabancı
Topluluğu iştiraklerinden biri olan CarrefourSA'nın paylarının fiili
dolaşım oranının artırılması, böylelikle Borsa İstanbul Pay
Piyasası'nda işlem görmeye devam etmesi ve CarrefourSA'ya yerli ve
yabancı yatırımcıların ilgisinin devam etmesi hedeflenmektedir. Bu
kapsamda, CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e
yükseltilmesi ve böylelikle mevcutta işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay
Piyasası'nda işlem görmeye devam edebilmesi amacıyla, Şirket
portföyünde yer alan CarrefourSA paylarından 2,5mn TL nominal değerli
kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe
dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının
ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak
CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine
karar verilmiştir.
Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Yurt içinde halka arz edilmeksizin
nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 402 gün vadeli, 3 ayda bir
değişken faizli kupon ödemeli, 100mn TL nominal tutarlı
(yatırımcıların talebine göre artırılabilir), tahvil ihracına ilişkin
talep toplama işleminin 10.12.2020 tarihinde başlaması, takasının ise
14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

SEKTÖR HABERLERİ

Vergi Düzenlemeleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy,
sektördeki yılsonunda bitecek olan KDV indirimlerinde süre uzatımı
için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini, kısa süre içinde
sonuçlanmasını beklediklerini açıkladı. Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılı
bütçesinin görüşmelerinde Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi
vererek milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Turizm Bakanı Mehmet
Ersoy, yılsonuna kadar kongre konferans, seminer konferans ve fuar
giriş ücretlerinde yüzde 8, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze
giriş ücretlerinde ise yüzde 1 olarak indirimli uygulanan KDV
oranlarının uzatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile
görüştüklerini belirterek, "Kısa süre içinde neticelenmesini
bekliyoruz" dedi. Kaynak Dünya

DİĞER SİRKET HABERLERİ

Carrefoursa (CRFSA): Şirketin 700mn TL tutarındaki çıkarılmış
sermayesinin 595,8mn TL tutarında azaltılarak 104,2mn TL'ye
düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı
nakden karşılanmak üzere toplam 23,5mn TL tutarda sermaye artırımı
yapılarak çıkarılmış sermayenin 127,8mn TL'ye artırılması nedeniyle
yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL
yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 - 08.12.2020
tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma
haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri
5,5bin TL olup, bu paylar 10.12.2020 ve 11.12.2020 tarihleri arasında
2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma
hakkı kullanım fiyatı olan 17 TL'den düşük olmamak üzere Birincil
Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile
36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı"
sözleşmesi 3,1mn TL bedelle 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.
Katmerciler (KATMR): Şirket yurtdışı kaynaklı 2,9mn EUR tutarında
Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2021 yılında
yapılacaktır.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.,
şirketten toplam 1mn adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tanı Kiti
sipariş etmiştir.
Verusa Holding (VERUS): Şirket'in %40,75 oranında iştiraki olan
Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aldem Çelik) Yönetim
Kurulu'nun 09.12.2020 tarihli toplantısında Aldem Çelik'in halka
açılmasına, bu kapsamda gerekli çalışmalara başlanılmasına karar
verilmiştir.

FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15 seviyesinde
yatay seyretti. TCMB toplamda piyasayı 240 milyar TL ile 60 milyar
TL'si (%15 faizle) geleneksel repo ihalelerinden ve 180 milyar TL'si
(%15 faizle) 1 hafta vadeli repo ihalelerinden karşılanacak şekilde
fonladı. TCMB sadeleşme politikasıyla uyumlu olarak çarşamba günü 42
milyar TL (%15'ten) haftalık repo ihalesi açtı. Sadeleşme politikası
ile uyumlu olarak diğer kanallardan fonlama yapılmadı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %0,92
seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,92-%0,96 bandında
hareketin ardından, %0,94 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde
düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, dün günlük bazda kısa vadeli tarafta
faizlerde 50 baz puana varan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli
tarafta ise faizlerde 10 baz puana varan düşüşler görüldü. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey