Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

28 Aralık 2020 - 16:40 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kuvva Gıda A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Toptan gıda ve temizlik ürünleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000.000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Belli değil
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
2.500.000 TL Peşin ve 7.500.000 TL'sı 24 ay içinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000.-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.000.000.-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 40
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 40
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 40
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuvva Gıda A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Kuvva Gıda A.Ş.'nin sermaye artırımına katılma
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Sermaye artırımına iştirak
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

04.11.2020 tarih ve 17.02.37'de Özel Durum Açıklaması(Genel) yapılan Olağanüstü genel kurul kararı 28.12.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 28.12.2020 tarih ve 10233 sayı İlan edilmiştir.
Bu olu bu sefer ise Finansal Duran Varlık Edinimi şablondan aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
İlişkili taraf olan  Kuvva Gıda A.Ş'nin 04.11.2020 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 500.000 TL (Beheri 1,00 TL) ödenmiş sermayesini 24.500.000 TL (Beheri 1 TL) artırarak toplam sermayesini 25.000.000 TL(Beheri 1 TL) çıkarılması konusu genel kurul tarafından onaylanmıştır.
Bu defa artırılan 24.500.000 adet hissenin 10.000.000 TL'si dışarıdan ortak alınmak suretiyle Serve Flim Projeksiyon Eğlence A.Ş. firması,10.150.000 TL hissenin Şule Kaynak ve 4.350.000 TL hissenin Veysi Kaynak tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.
Ödeme şekli ise sermaye artırımına katılanların taahhüt ettikleri tutarın ¼'sine isabet eden 6.125.000 TL nakit peşin olarak ödenecek olup Bakiyesi kalan 18.375.000 TL'si ise 24 ay içerisinde ödenecektir.
    
Sn.Hissedarlarımıza duyurulur. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895191


BIST

-Foreks Haber Merkezi-