Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

25 Ocak 2021 - 20:35 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ("Şirket") tarafından ilişkili taraf durumundaki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne 2021 yılı içerisinde yapılacak olan gübre satışları hakkında, II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlığı altındaki 10. Maddesi gereği hazırlanan Yönetim Kurulu raporunun sonuç kısmı aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Şirket Gübre Satışlarına İlişkin Değerleme Raporu Sonucu
Şirket'in 2021 yılında ilişkili taraflarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile yapmayı planladığı "yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin" Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II ? 17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygunluğu açısından değerlendirilmesinde,
1. Şirket'in ilişkili taraflarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne 2021 yılında yapmayı planladığı satışların Şirket'in kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'u aştığı, bu nedenle bu ilişkili taraf ile yapılması planlanan satış işlemleriyle ilgili olarak Şirket yönetimince, belirlenen şartların adil ve makul olup olmadığının ilgili tebliğ çerçevesinde tespitinin yapılması gerektiği,
2. Şirket'in Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne yapmayı planladığı gübre satışlarındaki prim, iskonto, kampanya vb. uygulamaların bayiler için de geçerli olduğu, satışlarda Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer bayiler arasında önemli fiyat farklılıklarının olmadığı, küçük farkların ise değişik tarihlerdeki siparişler sebebiyle sirkü fiyatlarındaki değişikliklerden ve uzak veya yakın teslim mesafelerinde satış fiyatlarının değişmesi nedenlerinden kaynaklandığı,
3. Şirket'in ilişkili tarafı  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne 2021 yılında yapmayı planladığı satışlar için öngörmüş olduğu fiyatların adil ve makul olduğu ve
4. Değişen piyasa şartlarına bağlı olarak gerekli güncellemelerin yapılmasının doğru olacağı
sonucuna varılmıştır.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904295


BIST
-Foreks Haber Merkezi-