Ana Sayfa***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)----

***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17 Şubat 2021 - 19:14 borsagundem.com

***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [MERIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında oybirliği ile almış olduğu karar metni aşağıdaki gibidir
Grup şirketlerimizden Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (Merit) 16.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, 200.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL.'na yükseltilmesine,
Bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla kullandırılmasına karar verildiği, kamuya duyurulmuştur.
  Merit'in gerçekleştirmeyi  planladığı sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen  kullanılmasına,  
  Yeni pay alma haklarının  kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.  Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra, satılamayan payların olması  halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü  içerisinde, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların  ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek, Şirketimizce  satın alınmasına,  
oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910589


BIST
-Foreks Haber Merkezi-