Ana SayfaGÜBRETAŞ, tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmalarını sürdürüyor----

GÜBRETAŞ, tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmalarını sürdürüyor

25 Şubat 2021 - 16:08 borsagundem.com

Ana hissedarı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri?yle oluşturduğu
güçlü işbirliği sayesinde GÜBRETAŞ, Covid-19 salgını sürecinde
özellikle çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü gübreyi yüksek kalite
ve uygun fiyatla sunduğunu ve çiftçilerin yanında olmaya devam
ederken, pazardaki liderliğini de güçlendirdiğini açıkladı.
2020 yılında 2 milyon ton üzerinde rekor satışla Türkiye?deki
kimyevi gübre tüketiminin üçte birini tek başına karşılayan GÜBRETAŞ,
kuruluş misyonu doğrultusunda tarımsal verimliliği artırmaya yönelik
ürün ve hizmetlerini artan tempoyla devam ettirdiğini duyurdu. 2021
yılına yeni hedeflerle başlayan şirket, bu dönemde uluslararası gübre
piyasasındaki emtia ve hammadde fiyatı artışlarından kaynaklı
sektördeki arz ve tedarik sıkıntısını aşmak için önemli rolünü
sürdürüyor. Bu kapsamda sektörde fiyat istikrarının sağlanmasını
hedefleyen şirket, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübre taleplerinin
karşılanması için üretim ve tedarik alanında tüm imkanlarını seferber
ederek operasyonel faaliyetlerini planlanan şekilde aralıksız
gerçekleştirdiğini açıkladı.
Şirketin öncelikli misyonunun tarımsal üretimde verimlilik ve
sürdürülebilirliği sağlamak olduğuna dikkat çeken GÜBRETAŞ Genel
Müdürü İbrahim Yumaklı, sektördeki güncel gelişmeler hakkında bazı
değerlendirmelerde bulundu.
Son 5 yıllık ortalamaya bakıldığında ülkemizde yılda 6 milyon ton
civarında gübre tüketimi gerçekleştiğini belirten Genel Müdür Yumaklı,
?Kimyevi gübre sektöründe üç temel hammadde var azot, potasyum ve
fosfat... Ne yazık ki sektörle ilgili bu temel yeraltı kaynakları
ülkemizde bulunmadığı için büyük oranda yurtdışından ithalat yoluyla
karşılanmaktadır. Türkiye olarak dünyadaki gübre tüketiminde sadece
yüzde 1,5 paya sahip olduğumuz ve bu gübrelerin hammadde ihtiyacının
da yaklaşık yüzde 90?ını yurtdışından karşıladığımız göz önüne
alındığında, sektörün uluslararası piyasalardaki arz ve fiyatlara göre
şekillendiği görülür. Üstelik yurtdışından döviz ile ithal ettiğimiz
bu ürünleri, iç piyasada TL olarak üreticiye ulaştırmak da hammadde
fiyatlarındaki dalgalanmanın yanı sıra döviz kurlarıyla ilgili
finansal riskler getirebilmektedir? dedi.
Şirketin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için her zaman ürün
bulunurluğunu sağlamaya öncelik verdiğine dikkat çeken Yumaklı, ?Bitki
besleme ürünleri, birim alandan maksimum verim alınacak şekilde tarım
üretiminin sürdürülmesi ve ülke nüfusunun gıda arz güvenliğinin
sağlanması adına en temel girdilerden biridir. Yapılan araştırmalara
göre tarım girdi maliyetleri içinde yüzde 15-20 civarında paya sahip
olan gübre, tarımsal verimlilik artışına ortalama yüzde 50 civarında
katkı sağladığı için tüm dünyada önemli bir yere sahip. Pazar payıyla
sektöre liderlik eden şirketimiz, tarımsal üretimdeki gübre
ihtiyacının yüzde 30?dan fazlasını tek tek başına karşılamakta. Bu
başarı, çiftçiye sağladığımız kaliteli ürün ve hizmetlerin yanında en
öncelikli prensibimizin kesintisiz gübre tedarikini sürdürmek
olmasının bir sonucudur? ifadelerini kullandı.

Uluslararası fiyat artışları ve salgın nedeniyle yaşanan kısıtlar

Gübre fiyatlarının sadece yurtiçindeki döviz kuru hareketlerine
göre belirlenmediğini, aynı zamanda büyük oranda uluslararası
piyasalardaki gübre hammadde fiyatları, küresel arz-talep imkanları ve
son bir yılda küresel salgın etkilerine göre şekillendiğini vurgulayan
Yumaklı, ?Geçen yıl başlayan küresel Covid-19 salgını nedeniyle gübre
hammadde fiyatlarında da yükseliş trendi yaşanmakta. Biz de buna karşı
üretim, tedarik ve sevkiyat süreçlerinde gerekli aksiyonları
almaktayız? diye konuştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası piyasalarda kimyevi
gübre fiyatlarının ortalama yüzde 60?tan fazla ve navlun-nakliye
maliyetlerinin ise yüzde 50?nin üzerinde artış gösterdiğine dikkat
çeken Yumaklı,?Bununla birlikte gübre hammaddesi üreten bazı ülkelerin
kendi iç pazarlarını öncelemeleri ve ihracata kısıtlamalar getirmeleri
nedeniyle dünya genelinde gübre tedarikinde sorunlar yaşanmaktadır.
Örneğin üre gübresinde sezon öncesi yapılan bağlantıların bir kısmı,
bu global üreticiler tarafından iptal edilmiştir. Buna rağmen şirket
olarak sektör liderliğinin getirdiği sorumlulukla üretim planlamamız
ve aylar öncesinde yaptığımız tedarik planlarında alternatif çözüm
yöntemlerini de kullanarak çiftçilerimize gübre tedariki sağlama
sözümüzü yerine getirmekteyiz. Tedarik sıkıntısı olan bazı klasik
ürünlerin yerine ikame ürün olarak Ar-Ge tecrübemizle geliştirilen
özel ürünleri sunarak da çiftçinin işini kolaylaştırdık? dedi.

GÜBRETAŞ - Tarım Kredi işbirliğiyle sektörde örnek uygulama

GÜBRETAŞ?ın ana hissedarının Türkiye?nin büyük çiftçi kuruluşu
Tarım Kredi Kooperatifleri olduğunu belirten Yumaklı, ?Şirketimizin
yüzde 75 hissesi Tarım Kredi Kooperatifleri?ne ait olup, kalan yüzde
25?i ise Borsa İstanbul?da işlem görmektedir. Bu yönüyle kendimizi
yüzde 100 halkın şirketi olarak görüyor ve bunun sorumluluğunu yerine
getirmek için daha büyük bir eforla çalışıyoruz. Ticaret ve sermaye
piyasası kanunlarına göre faaliyetlerini yürüten GÜBRETAŞ, bir anonim
şirket olarak kar ve zararından ortaklarına karşı sorumludur. Bununla
birlikte şirketimiz, Tarım Kredi?nin bitki besleme alanındaki şirketi
olması nedeniyle bu alanda önemli bir role sahiptir. 2001 yılından
beri devam eden başbayilik sözleşmesiyle Tarım Kredi
Kooperatifleri?nin kimyevi gübrede tek tedarikçisi olan şirketimiz, bu
stratejik işbirliği çerçevesinde sektörde ürün bulunurluğunu garanti
altına almak, yılın tamamı için tedarik yönetimini sürdürmek ve
çiftçiler lehine fiyat rekabetiyle sektörde dengeleme açısından
tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkılar sağlamaktadır? diye
konuştu.
Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ arasındaki işbirliğinin tedarik planlama
açısından sektöre örnek olacak bir uygulama olduğunu vurgulayan
Yumaklı, aksi halde bu kadar yüksek hacimli bir üründe çiftçinin
kimyevi gübre ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasının operasyonel
açıdan mümkün olamayacağına dikkat çekti. Bu operasyonel planlama
sayesinde şirketlerinin son yıllarda istikrarlı şekilde artan
satışlarını geçen yıl 2 milyon ton üzerine çıkarmayı başardığını
hatırlatan Yumaklı, ?Ürün bulunurluğuyla ilgili vurgulanması gereken
bir diğer husus ise Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ?ın Türkiye?nin 81 ilinde
tarım yapılan her noktaya dağıtım yapmasıdır. Şirketimiz, kendi
ürettiği ve yüksek verim artışı sağlayan bitkiye özel ürünlerinin de
arasında yer aldığı 120?den fazla gübre çeşidiyle bin 850?si Tarım
Kredi Kooperatifi olmak üzere 2 bin 750 satış noktasında üreticilere
hizmet sunmaktadır. Diğer kooperatif ve birliklerin, bölgesel ya da
dönemsel faaliyet göstermeleri nedeniyle üreticilerin tüm taleplerini
tam olarak karşılaması mümkün olamamaktadır? ifadelerini kullandı.

İlkbahar gübre taleplerinin tedarik planlaması, geçen sonbaharda
başladı

Kimyevi gübrelerin yılın belirli dönemlerinde tüketilmesinin,
siparişleri sezonundan önce tedarik etme zorunluluğunu getirdiğini
aktaran Yumaklı, ?Kimyevi gübre üretiminde girdi olarak kullandığımız
birçok hammadde ve emtia, yurtdışından deniz taşımacılığıyla
ülkemizdeki farklı lojistik üslerine getiriliyor. Burada milyon
tonlarla ifade edilen bir ürün miktarından bahsediyoruz. Çoğunlukla
yurtdışından getirilen, kimi zaman da ülkemizde üretilen bu çeşitli
ürünleri, şirket olarak yurtiçinde yılda 80 bin civarında kamyon
hareketiyle 5 binden fazla noktaya kullanım döneminden önce
ulaştırmaya devam ediyoruz? açıklamasında bulundu.
Yumaklı, ürün tedarikiyle ilgili hazırlık süreçlerini de şu
sözlerle özetledi: ?Şirketimizin tedarikteki yaklaşımı en kaliteli
ürünü en uygun fiyata yurtiçi ya da yurtdışından temin edip üreterek
çiftçilere ulaştırmaktır. Üretimi dışındaki ürünler ve hammaddeleri
imkanlar ve piyasa şartların elverdiği ölçüde yurtiçindeki firmalardan
temin ederek kaynakların yurtiçinde kalmasını sağlamak şirketimizin
bir diğer önceliğidir. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması adına
üretim ve tedarik planlamalarını aylar öncesinden yapıp gübre
siparişlerini sezonunda teslim etmek zorundayız. 2021 ilkbahar
döneminde tarımda kullanılacak gübrelerin tedarik planlamasını, Tarım
Kredi Kooperatifleri?nden gelen talep ve sevk projeksiyonu
doğrultusunda 2020 sonbaharında başlattık. Tarım Kredi, kimyevi gübre
siparişlerini yılda iki dönem halinde kooperatif, ürün ve ay bazında
şirketimize bildirmektedir. GÜBRETAŞ, Tarım Kredi siparişlerinin yanı
sıra pazar payıyla orantılı olarak bayiler ve diğer müşterilerden
gelecek tahmini gübre taleplerine göre tedarik, üretim ve lojistik
planlamalarını sezon başlamadan aylar öncesinde yapmaktadır?.
Gübre fiyatlarında yaşanan değişimle ilgili olarak, ?Ürünler ve
hammaddeler birkaç ay öncesinden tedarik edilirken sadece o günün
fiyat hareketleri değil, bunların yanı sıra dönemsel ekonomik
gelişmeler, tarım ve gübre sektöründe ilgili sezona yönelik öngörüler,
ürünlerin uzun yıllar fiyat ortalaması, stoklama maliyetleri,
finansman giderleri gibi birçok konu değerlendirilerek satın alma
kararı verilmektedir? diyen Yumaklı, şirket olarak çiftçilere en uygun
fiyatlarla gübre sağlayabilmek için alternatif tedarik yöntemleri de
kullandıklarını belirtti. Yumaklı, ?Sektörde zaman zaman fırsat alımı
olarak nitelenen bir tedarik şekli söz konusudur. GÜBRETAŞ da şartlar
uygun olduğunda fırsat alımları yapıp paçal maliyetlerini minimize
ederek, çiftçiye daha uygun fiyatlarla yılın 12 ayında da kesintisiz
olarak ürün sunma çabasını sürdürmektedir? dedi.
Bu zorlu dönemde Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ?ın işbirliği sayesinde
çiftçilerin küresel salgına rağmen 2020 yılında ihtiyaç duydukları
kimyevi gübreleri uygun fiyata ve zamanında temin ettiklerini belirten
Yumaklı, içinde bulunduğumuz 2021 ilkbahar sezonunda da Tarım Kredi
Kooperatifleri?nin ortaklarına piyasadaki en uygun fiyata ürün
tedarikini sürdürdüğünü vurguladı.

?Şirketimizin çiftçi nezdindeki kalite algısı, talebi artırıyor?

GÜBRETAŞ?ın yüksek verim artışı sağlayan kaliteli bitki besleme
ürünlerinin yanı sıra ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleriyle de
çiftçilere güven veren bir marka olduğunu belirten Yumaklı, ?Şu an
sektörde akredite laboratuvara sahip olan tek firma GÜBRETAŞ?tır.
Garanti edilen bitki besin maddesi içeriklerinin tam olması, insan
sağlığına zararlı madde bulunmaması gibi kalite standartları konusunda
şirketimiz uzun yıllardır sektörde kalite adına emsal teşkil ediyor.
Kalite standardını sağlama ve koruma adına gösterdiğimiz tüm bu çaba,
markamızın çiftçiler nezdinde kalite ve güven ile anılmasını
sağlamıştır. Zira tarımda verimliliğin, bolluk ve bereketin, kaliteli
gübreyi doğru şekilde kullanmaktan geçtiğini her fırsatta ifade
etmekteyiz? diye konuştu.

IHA

-Foreks Haber Merkezi-