Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

25 Şubat 2021 - 22:33 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-527.184 -527.184 -527.184
Transferler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-722.654 -722.654 -722.654 611.488 -111.166 4.414 -106.752
Dönem Karı (Zararı)
611.488 611.488 6.991 618.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-722.654 -722.654 -722.654 -722.654 -2.577 -725.231
Kar Payları
20 -60.000 -60.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882
Transferler
-977.214 1.588.702 -611.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-308.826 -308.826 -308.826 18.241.984 17.933.158 24.425 17.957.583
Dönem Karı (Zararı)
18.241.984 18.241.984 28.541 18.270.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-308.826 -308.826 -308.826 -308.826 -4.116 -312.942
Kar Payları
20 -14.029 -14.029
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.474.123 39.235.234
Dönem Karı (Zararı)
18.270.525 618.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.780.964 23.493.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 21.844.350 19.850.532
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
703.853 488.176
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 703.853 488.176
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.580.232 5.165.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.144.337 2.352.197
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.952.000 1.690.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.387.895 1.122.912
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.551.848 459.740
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.743.364 -2.420.616
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 3.583.511 3.350.617
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.1 -1.391.995 -470.261
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 3.814.708 1.164.794
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.112.779 -3.627.821
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.112.779 -3.627.821
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.171.526 52.086
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.158.383 -59.403
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.709.967 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -15.709.967 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.816.353 19.461.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.646.734 1.015.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.328.777 -853.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.844.760 33.754.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.835.965 -18.205.494
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.222.082 -350.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.743.649 4.101.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.479.000 3.757.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
735.351 344.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.235.136 43.573.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.444.194 -1.900.659
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.710.739 -2.711.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -4.422.264 -203.883
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1 816.184 477.726
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-886.627 -29.583.815
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
12 0 -14.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.072.911 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.072.911 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.676.948 -18.048.826
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 15 -21.676.948 -18.048.826
Alınan Faiz
3.717.410 2.465.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.109.273 -5.284.771
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
475.284 85.848.481
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 475.284 85.848.481
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-475.284 -85.848.481
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -475.284 -85.848.481
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -7.959.486 -4.985.206
Ödenen Temettüler
-14.029 -60.000
Ödenen Faiz
-135.758 -239.565
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.478.223 4.366.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.478.223 4.366.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.631.586 61.264.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.109.809 65.631.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 77.160.900 65.656.725
Ticari Alacaklar
8.1 126.724.385 88.772.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.753 566.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.673.632 88.206.922
Diğer Alacaklar
9.1 460.645 904.422
Türev Araçlar
6 0 60.999
Stoklar
11 52.730.046 61.574.806
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.188.750 711.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 195.207
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 1.767.911 748.401
ARA TOPLAM
264.032.637 218.625.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.032.637 218.625.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 5.149.750 2.377.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.256.311 14.084.786
Maddi Duran Varlıklar
13 184.905.564 181.651.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 14.984.944 12.069.514
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.839.528 2.074.634
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.131.218 148.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 624.540 1.063.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
227.891.855 213.469.683
TOPLAM VARLIKLAR
491.924.492 432.094.786
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.341.949 5.731.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.341.949 5.731.944
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 10.341.949 5.731.944
Ticari Borçlar
8.2 71.611.849 42.277.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 5.150.466 5.277.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
66.461.383 36.999.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.151.558 2.217.037
Diğer Borçlar
9.2 4.689.739 1.467.657
Türev Araçlar
6 1.051.780 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.721.965 3.986.614
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 867.554 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.286.668 5.317.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 874.600 630.447
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.412.068 4.686.912
ARA TOPLAM
100.723.062 60.998.309
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.723.062 60.998.309
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.265.630 7.392.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.265.630 7.392.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 8.265.630 7.392.301
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.365.364 12.233.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.365.364 12.233.573
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.843.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.630.994 21.469.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.354.056 82.467.904
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
367.513.800 349.580.642
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.781.888 -2.473.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.781.888 -2.473.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.781.888 -2.473.062
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 47.607.298
Yasal Yedekler
42.786.127 43.763.341
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 239.100.338 237.511.636
Net Dönem Karı veya Zararı
18.241.984 611.488
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.636 46.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
367.570.436 349.626.882
TOPLAM KAYNAKLAR
491.924.492 432.094.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 380.243.006 315.504.566
Satışların Maliyeti
21 -337.921.169 -276.600.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.321.837 38.904.064
BRÜT KAR (ZARAR)
42.321.837 38.904.064
Genel Yönetim Giderleri
22.1 -40.369.318 -35.954.049
Pazarlama Giderleri
22.2 -6.607.305 -5.960.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1 7.438.332 4.326.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2 -4.062.024 -4.834.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.278.478 -3.518.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 16.242.286 608.153
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
8 112.331 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 2.171.526 -52.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.247.665 -2.962.648
Finansman Gelirleri
26 23.506.896 12.392.186
Finansman Giderleri
27 -18.325.653 -8.870.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.428.908 559.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.158.383 59.403
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.485.025 33.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.326.642 26.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.270.525 618.479
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.270.525 618.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.541 6.991
Ana Ortaklık Payları
18.241.984 611.488
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-312.942 -725.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -391.178 -906.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 78.236 181.308
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-312.942 -725.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.957.583 -106.752
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.425 4.414
Ana Ortaklık Payları
17.933.158 -111.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913145


BIST
-Foreks Haber Merkezi-