Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

25 Şubat 2021 - 22:33 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2021
Karar Sayısı
1076
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Yönetim Kurulumuzun, 25.02.2021 tarihli 1076 sayılı kararı ile onaylanmış a) Şirketimizin, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarının, faaliyet raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince, KAP üzerinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) bildirimleri ile yayınlanan Kurumsal Yönetim raporlamasının tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla. KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Hüseyin Burak AKIN        Emine ÜSTÜNDAĞ Genel Müdür                    Muhasebe Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913146


BIST
-Foreks Haber Merkezi-