Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12 Mart 2021 - 12:46 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 ve 2020 Faaliyet yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı işlemlerine ilişkin bildiriminin düzeltilmesi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 08.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı 2019 ve 2020 faaliyet yıllarını için yapılacaktır. Bu nedenle daha önceki yapılan bildirimde Hesap dönemi başlangıç tarihi sehven 01.01.2020 olarak açıklanmış olup 01.01.2019 olarak düzeltme yapılarak yeniden bildirim yapılmaktadır.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 09.03.2021
Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi premier kampüs ofis A Blok no:50 Kağıthane istanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Şirketimizde 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2019 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.04 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
9 - Şirketimizde 2020 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
12 - 27.0.05.2020 tarih ve 2020.08 Yönetim Kurulu Kararı ile OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş İştirakinin satış iptali sonucu geri alınması konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve onaylanması
13 - 10.09.2020 tarih ve 2020.22, 04.11.2020 tarih ve 2020.25 ve 30.12.2020 tarih ve 2020.26 sayılı Yönetim kurulu kararları ile Kuva Gıda A.Ş'ne % 40 Oranında iştirak edilmesi konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve onaylanması
14 - 29.05.2020 tarih ve 09 sayılı, 17.06.2020 tarih ve 11 sayılı, 14.07.2020 tarih ve 13 sayılı ve 22.07.2020 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararlarıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca onaylanması
15 - . Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
16 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
17 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
19 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı için Yönetim Kurul'unun 07.08.2020 tarih ve 2020.19 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
20 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nun 09.03.2021 tarih ve 2021.06 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
21 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
22 - Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
23 - Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
24 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
25 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
26 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
27 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
28 - 11.01.2021 tarih ve 2021.01 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde Şirketimiz (Serve) ile Kuvva Gıda A.Ş'nin birleşme işlemleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
29 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
30 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
31 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL DUYURU METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2019 ve 2020 faaliyet yılları ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 08.04.2021 tarihinde Saat 11.00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi premier kampüs ofis A Blok no:50 Kağıthane istanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerimize ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917851


BIST

-Foreks Haber Merkezi-