Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15 Mart 2021 - 22:14 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.03.2021
Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti.
8 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Söğüt Altın Madeni Projesi ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - 2020 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Gundem Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation Agenda Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 3 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document of General Assembly.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10.00'da "Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy İstanbul'' adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve yukarıda yer alan gündem maddeleri pay sahiplerimizce görüşülecerek karara bağlanacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918304


BIST
-Foreks Haber Merkezi-