Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26 Mart 2021 - 11:39 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.03.2021 tarihinde yapılan "Yönetim Kurulu Komiteleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı özel durum açıklamamız için, açıklama tür düzeltmesidir. Metinde, yönetim kurulu üyelerinde, komiteler ve üyelerinde değişiklik yoktur. Yönetim Kurulumuzun 25.03.2021 tarihli toplantıları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tespit ve ilanı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi(Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği de yerine getirilmiştir.) oluşturulması, bu komitelerin üyelerinin tespiti ile görev ve vazifelerinin tespiti için yapılan müzakereler neticesinde, A) Yönetim Kurulu üyelerimizden Aydın ESEN, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR VE Selçuk ÖZTÜRK'ün  Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına, B) Denetim Komitesi üyeliklerine Aydın ESEN, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR VE Selçuk ÖZTÜRK'ün  seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Aydın ESEN'in seçilmesine,  Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Aydın ESEN, Philippe CHIORRA, Emine ÜSTÜNDAĞ ve Zeynep KARAÇOR'un seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Aydın ESEN seçilmesine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine Aydın ESEN, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA'nın seçilmelerine,  Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Aydın ESEN ?in seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Aydın ESEN, Philippe CHIORRA, Hüseyin ÇEVİK ve Selçuk ÖZTÜRK'ün  seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Aydın ESEN ?in seçilmesine, ve TTK hükümlerinin de bu komite için uygulanmasına, C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920806


BIST

-Foreks Haber Merkezi-