Ana SayfaANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)----

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

07 Nisan 2021 - 08:56 borsagundem.com

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:
"ABD'den güçlü gelen veriler, başarılı aşılanma süreci ve yeni
yatırım planları tahvil faizleri ve borsalarda yukarı yönlü risklerin
devam edebileceğine yönelik katalizörler olsa da piyasa ile söz konusu
gelişmeler arasında kısa vadeli senkronizasyon zayıf. Bu sabah da ABD
on yıllık tahvil faizinde sakin görüntü sürerken, borsalarda net bir
yön yok. Yurtiçinde ise kur, faiz ve CDS'te sakin bir seyir gözlense
de dün BIST100 endeksi genele yayılan satışlarla karşılaştı. Bu hafta,
mevcut faiz seviyeleri nedeniyle endekste yükseliş potansiyelinin
sınırlı olduğunu ve endeksteki tepkinin hacimsiz gerçekleştiğini
belirtmiştik. Buna ek olarak yabancının satış tarafında olmaya devam
etmesi de risk unsuru. Teknik olarak da kısa vadeli grafiklerde dönüş
formasyonu (omuz baş omuz) gözleniyor. Bu kapsamda, endekste dünkü
satışların devam edebileceğini ve endeksin 1.390/95 bölgesine kadar
gerileyebileceğini öngörüyoruz.

MAKROEKONOMİ

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Türkiye'nin 2021
yılı büyüme tahmini %6 seviyesinde korunurken, IMF küresel büyüme
tahminini yıl sonu için %6'ya çekerek yukarı yönlü revize etti.
Gerekçe olarak ise büyük ülkelerdeki mali teşvikler, artan aşılama ve
azalan mobiliteye ekonomik faaliyetlerin devam eden adaptasyon süreci
gösterilmekte. Devasa politika tedbirleri ile olası daha kötü ekonomik
sonuçların engellendiği, salgından çıkış sinyallerinin alındığı fakat
belirsizliklerin devam ettiği belirtilmekte. Ekonomik toparlanmanın
gücünün küresel ölçekte hızlı aşılama sürecine bağlı olduğu
vurgulanmakta.
Ekonomik toparlanmada ülkeler ve sektörler arası farklılaşmanın
olduğu ve GOÜ'lerin gelişmiş ekonomilerden daha fazla etkilenmesinin
beklendiğinin altı çizilmekte. Salgının yarattığı işgücü piyasasındaki
zorlukların devam ettiği ve genç ve vasıfsız işçilerin (düşük
yetenekli, lower-skilled) daha fazla etkilendiği belirtilmekte.
Son olarak para politikası ile ilgili olarak ise gelişmiş
ülkelerdeki parasal genişlemenin GOÜ'lere de finansal rahatlık
sağladığı fakat önümüzdeki süreçte bu durumun zorluklar
yaratabileceğinin altı çizilmekte. Sürpriz parasal sıkılaşmaya
gidilmesi durumunda GOÜ'lerden portföy çıkışları olabileceği ve bu
açıdan gelişmiş ülkelerin para politikalarını nasıl uygulayacaklarını
belirtmelerinin önemine dikkat çekilmekte. Yükselen piyasa
ekonomilerine de finansal şoklara dayanıklı olmak adına daha şeffaf ve
kural bazlı para ve mali politika çerçevesi uygulanması tavsiye
edilmekte.
Dün IMF ayrıca Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu yayınladı.
Raporda sıradışı politika önlemlerinin finansal koşulları rahatlattığı
ve finansal riskleri sınırladığı fakat salgın döneminde alınan
tedbirlerin bazı istenmeyen sonuçlar doğurabileceği belirtilmekte.
Diğer rapora benzer şekilde toparlanmanın gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde farklılaşmasının beklenildiği vurgulanırken, büyük dış
finansman ihtiyaçları göz önüne alındığında ABD faizlerindeki kalıcı
bir artışın birçok GOÜ'de finansal koşulları sıkılaştırılabileceği
uyarısı yapılmakta. Sektör ve firma büyüklüğüne de bağlı olmakla
birlikte kurumsal tarafta borç yükünün arttığına işaret edilmekte.
Karlılık ve kredi risklerindeki artışın bankaların risk iştahları
üzerinde etkili olmasının olası olduğu belirtilmekte.
Raporun ikinci bölümünde ise gevşek finansal koşullarla finans
dışı şirketlerin ve hanehalkının artan kaldıraç oranına ilişkin
değerlendirmeler yer almakta. Kısa vadede büyüme için gerekli
politikaların uygulanmasının kaldıraç oranlarını artırdığı ve bunun da
orta vadeli büyüme için aşağı yönlü risk oluşturabileceği
vurgulanmakta. Bu açıdan kısa vadede destekleyici politikaların böyle
bir risk barındırdığı ve belirli makro ihtiyati tedbirlerin erken
şekilde alınması konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilmekte.
Raporun son bölümünde salgının ticari gayrimenkul sektörüne
etkisine yönelik uyarılar yer almakta. Bazı ekonomilerde aşırı
değerleme sinyalleri olduğu ve bunun da diğer kırılganlıklarla
etkileşime girmesi durumunda gelecekteki büyümeye yönelik aşağı yönlü
riskleri artırdığı belirtilmekte.

Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, günün odak noktasında TSİ 21'de ABD Merkez
Bankası'nın (Fed), 16-17 Mart tarihli FOMC toplantı tutanaklarının
yayınlanması olacak. Fed, mart ayındaki toplantısında, federal fonlama
faiz aralığını %0-%0,25 aralığında sabit bırakmış ve varlık alım
programının hızında ve tahvil alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde
değişiklik yapmamıştı. Tahvil alımlarının, maksimum istihdam ve fiyat
istikrarı hedeflerinde önemli ölçüde ilerleme sağlanana kadar
sürdürüleceği vurgusu yinelenmişti. Son toplantıda diğer büyük küresel
merkez bankalarının aksine yükselen uzun vadeli tahvil faizlerine
karşı herhangi bir adım atılmamıştı. Buna ilişkin ve varlık
alımlarının ne zaman azaltılacağına dair değerlendirmeler takip
edilecektir. Ayrıca Fed, son toplantısında projeksiyonlarını da
paylaşmıştı. Buna göre Fed, büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı
yönlü revize ederken, faiz oranlarına ilişkin tahminlerinde ise
değişikliğe gitmemişti. Fed daha önceki pozisyonunu koruyarak 2023
yılı sonuna kadar faizlerde artış beklememekteydi.
Ayrıca ABD'de TSİ 16'da Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın
konuşması takip edilecek. Bunun yanında, ABD'de TSİ 15.30'da şubat
ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi açıklanacak.
Avrupa tarafında ise, bölge genelinde mart ayına ilişkin hizmet
PMI nihai verileri açıklanacak. Avrupa tarafında, öncü verilere göre
hizmet PMI'lar mart ayında artan vakalar ve sıkılaştırılan veya süresi
uzatılan kısıtlayıcı tedbirler ve aşılamanın yavaş ilerlemesine karşın
Almanya ve İngiltere'de daralma bölgesinden büyüme bölgesine geçerken,
diğer bölgelerde ise 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki
düşüşlerini yavaşlattıkları gözlenmişti.
Ayrıca bugün TSİ 21'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve TSİ
20'de Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın IMF ve Dünya Bankası
Bahar Toplantıları'nda gerçekleştireceği konuşmalar takip edilecek.
Öte yandan, bugün G-20 Ülkeleri Maliye Bakanları Toplantısı başlayacak
ve 2 gün sürecek.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 17'de mart ayına ilişkin DHMİ uçuş
istatistikleri takip edilecek. Şubat ayı DHMİ istatistiklerine göre iç
hat yolcu sayısı aylık %10,6 artarken, geçtiğimiz senenin aynı ayıyla
kıyaslandığında %45,7 düşük kalmıştı. Net hizmet gelirleri açısından
öncü veri olan dış hat yolcu sayısı ise aylık bazda düşüşünü
sürdürerek ve aylık %10,2, yıllık bazda ise %69,2 düşük kalmıştı.
Ayrıca TSİ 17.30'da mart ayına ilişkin Hazine nakit bütçe dengesi
verisi açıklanacak. Hazine mart ayı iç borçlanma stratejisinde 31,2
milyar TL iç borçlanma gerçekleştireceğini ve toplamda 21,9 milyar TL
anapara ödemesi yapacağını ve böylelikle 9,3 milyar TL net iç
borçlanma yapacağını belirtmişti. Stratejide hedeflenen iç borçlanma
miktarı 31,2 milyar TL iken hesaplamalarımıza göre Hazine mart ayında
yaklaşık 23,2 milyar TL ile hedeflenenin altında borçlandı. Böylelikle
net iç borçlanmasının yaklaşık 1,3 milyar TL olduğunu öngörüyoruz.
Hazine mart ayında dış borçlanmaya gitmedi. Stratejiye göre 27,6
milyar TL net dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Net borç ödemesinin
böylelikle mart ayında 26,3 milyar TL olduğunu öngörmekteyiz. Günlük
TCMB Analitik Bilançosu'nda Hazine hesabı 179 milyar TL'den mart
sonunda 217,3 milyar TL'ye yükseldi, bunun sonucunda martta Hazine
nakit dengesinin fazla vereceğini tahmin etmekteyiz.
TCMB mart ayı aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. B ve C
enflasyon göstergeleri yıllık bazda artarken eğilimlerinde azalma
olmasına rağmen yüksek seviyelerini koruduğu vurgulanmakta.
Hizmet fiyatlarında yıllık enflasyonun yükseldiği, normalleşme
adımlarının özellikle lokanta-otel, eğlence hizmetleri fiyatları
belirgin olmak üzere bazı alt grupları yukarı yönlü etkilediği ve
ÖİV'deki artışın gecikmeli yansımaları ile hizmet enflasyonunun yukarı
yönlü etkilendiği belirtilmekte. Diğer hizmetlerde özellikle eğitim
sektörüne yönelik KDV indirimlerinin sona ermesi ile fiyat
artışlarının olduğu vurgulanmakta.
Temel mal enflasyonunda enflasyonun yukarı yönlü olduğu
belirtilmekte. Giyim ve ayakkabıda yıllık enflasyon artarken,
dayanıklı mallarda sınırlı ölçüde gerilediği vurgulanmakta. Diğer
temel mallarda geçen ay ilaç fiyatlarındaki artışın gecikmeli
etkisinin faktör olduğu belirtilmekte.
Enerji grubundaki yıllık enflasyonunun baz etkisinin de katkısıyla
artmakta olduğu belirtilirken akaryakıt fiyatlarının petrol
fiyatlarındaki artışa ve kurdaki gelişmelere karşın eşel mobil
uygulaması sayesinde aylık bazda düştüğü ve enerji grubundaki
enflasyonu sınırlamaya devam ettiği vurgulanmakta.
Gıda enflasyonunun aylık bazda artarken yıllık bazda düştüğü,
işlenmemiş gıda grubunda yıllık enflasyon gerilerken, işlenmiş gıda
grubunun ise sınırlı yükseldiği belirtilmekte. Ayrıca taze meyve ve
sebze grubunda aylık bazda gerileme olduğu ve gıda fiyatlarındaki
görünüme katkı yaptığı vurgulanmakta.
ÜFE'nin uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve TL'deki
yakın dönemdeki görünüm ve arz sıkıntılarının etkisiyle aylık ve
yıllık bazda belirgin arttığı ve TÜFE üzerindeki ÜFE kaynaklı
baskıların güçlenerek devam ettiği belirtilmekte.

ŞİRKET HABERLERİ

Brisa (BRISA, Sınırlı Pozitif): 09 Nisan 2021 tarihinde süresi
dolan Aksaray fabrikası için alınan 09.10.2013 tarihli yatırım teşvik
belgesi, 5 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde verilen
1 yıl uzatım imkanı kullanılarak 09.04.2022 tarihine kadar
uzatılmıştır.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Pozitif): İştiraki Tarkim Bitki
Koruma A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile şirketin halka arz
çalışmalarına başlamasına karar vermiştir. Tarkim Bitki Koruma
A.Ş.'nin sermayesinin %40'ı Şirkete, %60'ı ise hakim ortağı Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne aittir.
Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Bloomberg'e konuşan kaynaklara
göre Turkcell, Superonline halka arzı için yerli ve uluslararası
bankalarla halka arz sürecini yönetmeleri için temas kurmaya başladı.
TCELL hisseleri dün %2,8 yükseliş kaydetti.
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): 119 gün vadeli 200mn TL nominal değerli
finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK'ya
başvuru yapılmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik: Avrupa Birliği'nin, dünyayla birlikte Türk demir
çelik ürünlerine uyguladığı kota ve ek vergilerde 3 yıllık süre
haziran sonunda dolarken, hem Türk üreticiler hem de Avrupalı çelik
tüketicileri yaptırımların uzatılmaması gerektiği yönünde görüş
bildirdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), AB Komisyonu'na
gönderdiği yazıda, AB'nin Türkiye ile imzalanan serbest ticaret
anlaşmaları ve Gümrük Birliği'ne rağmen uyguladığı bu yaptırımların
adil olmadığına dikkat çekti. Türkiye'nin AB'ye ihracatının son 2
yılda yüzde 34 azaldığı vurgulanarak, yaptırımların kaldırılması
istendi. Hürriyet'in sorularını yanıtlayan TÇÜD Genel Sekreteri Veysel
Yayan, Almanya'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke ekonomi bakanının
AB Komisyonu'na yaptırımların uzatılması için başvurduğunu belirterek,
"Bizler de Mart ayında yapılan çelik ortak komitesi hazırlık
toplantısında uzatmanın hakkaniyete, adil ve serbest ticaret
anlayışına uygun olmadığını söyledik. TÇÜD olarak da görüşlerimizi
komisyona yazılı olarak bildirdik" dedi. Kaynak: Hürriyet

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

İhlas Ev Aletleri (IHEVA): Şirket hisse başına brüt 0,0100TL (net
0,0085TL) kar payı dağıtımı Genel Kurul onayına sunmaya karar
vermiştir. Teklif edilen son nakit kar payı hak kullanım tarihi 28
Mayıs olup, dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,7 olarak
hesaplanmaktadır.
Sinpaş GYO (SNGYO): Şirket 01 Ocak 2021 - 06 Nisan 2021 tarihleri
arasında 144 adet konut ve 7 adet ticari ünite olmak üzere toplam 151
adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş
olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 221,6mn
TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 139 adet bağımsız bölümün fiilen
teslimi gerçekleştirilmiştir. Şirket iştiraki Kızılbük GYO portföyünde
bulunan Kızılbük Devremülk Projesine ait 01 Ocak 2021 - 06 Nisan 2021
tarihleri arasında 2.051 adet devremülk satışını (ön satış)
gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam (KDV Hariç)
172,8mn TL ciro elde etmiştir. (Not: Devremülkler birer hafta olarak
satışı gerçekleşmektedir.)
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 01 Ocak 2021 - 06 Nisan 2021
tarihleri arasında yapılan konut ve ticari ünite satışlarından
221,6TL, devremülk satışlarından 172,8mnTL olmak üzere toplam 394,4mn
TL (KDV Hariç) ciro elde edilmiştir.
Link Bilgisayar (LINK): Şirket hisse başına brüt 0,2941TL (net
0,2500TL) kar payı dağıtımı Genel Kurul onayına sunmaya karar
vermiştir. Teklif edilen son nakit kar payı hak kullanım tarihi 11
Mayıs olup, dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,7 olarak
hesaplanmaktadır.
Türk İlaç (TRILC): T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü Aşı ile önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı ihtiyacı
için 14.04.2021 tarihinde yapılacak olan 100.000 doz at kaynaklı kuduz
immunglubolin aşısı alımı için Hindistan'da yerleşik Haffkine Bio
Pharmaceutical firması tarafından ihaleye katılım için Turk İlaç ve
Serum Sanayi A.Ş.ne yetkilendirme belgesi verilmiştir. Tahmini satış
tutarı 1mn USD olarak öngörülmektedir. Söz konusu üretici firma ile at
kaynaklı kuduz immunglubolin antisera aşı üretimi için teknoloi
transferi görüşmelerinin ilk basamağı da tamamlanmıştır.
Yükselen Çelik (YKSLN): Şirket hisse başına brüt 0,0344TL (net
0,0292TL) kar payı dağıtımı Genel Kurul onayına sunmaya karar
vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Ekim
olup, dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,7 olarak
hesaplanmaktadır.

FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %19 seviyesinde
yatay seyretti. TCMB dün 72 milyar TL'lik (%19'dan, 7 gün vadeli)
haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık
repo ihaleleri kaynaklı 348 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,70
seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,65-%1,72 bandında
hareketin ardından %1,66 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde genel olarak
faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli
tarafta faizlerde 10 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve
uzun vadeli tarafta faizlerde 20 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. "******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey