Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08 Nisan 2021 - 14:57 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08.04.2020 tarihinde yapılan 2019 VE 2020 yıllarına ait genel kurul toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 09.03.2021
Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi premier kampüs ofis A Blok no:50 Kağıthane istanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Şirketimizde 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2019 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.04 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
9 - Şirketimizde 2020 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
12 - 27.0.05.2020 tarih ve 2020.08 Yönetim Kurulu Kararı ile OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş İştirakinin satış iptali sonucu geri alınması konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve onaylanması
13 - 10.09.2020 tarih ve 2020.22, 04.11.2020 tarih ve 2020.25 ve 30.12.2020 tarih ve 2020.26 sayılı Yönetim kurulu kararları ile Kuva Gıda A.Ş'ne % 40 Oranında iştirak edilmesi konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve onaylanması
14 - 29.05.2020 tarih ve 09 sayılı, 17.06.2020 tarih ve 11 sayılı, 14.07.2020 tarih ve 13 sayılı ve 22.07.2020 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararlarıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca onaylanması
15 - . Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
16 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
17 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
19 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı için Yönetim Kurul'unun 07.08.2020 tarih ve 2020.19 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
20 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nun 09.03.2021 tarih ve 2021.06 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
21 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
22 - Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
23 - Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
24 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
25 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
26 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
27 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
28 - 11.01.2021 tarih ve 2021.01 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde Şirketimiz (Serve) ile Kuvva Gıda A.Ş'nin birleşme işlemleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
29 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
30 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
31 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL DUYURU METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına YUSUF KENAN KAYNAK.'in seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı toplantı yazmanı olarak ONUR ÖZTÜRK OTMANLI, Oy toplayıcı olarak da SAYIM ENGÜR atadı.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a katılanların oybirliği ile yetki verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2019 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
3. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, Öneri katılanların oybirliğiyle ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından müzakereye açıldı ve hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2020 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı söz alan olmadı.
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi. müzakereye açıldı söz alan olmadı.
6. 2019 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformu edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi .Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
7. 2020 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformu edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi . Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı tarafından müzakereye açıldı hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
Şirketimizde 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2019 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.04 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
Şirketimizde 2020 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi Onur ÖZTÜRK OTMANLI ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi Taner Mirza ibraya sunuldu ve katılanların oy birliği ile ibra edildi.
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi Fehmi AKIN ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
Yönetim Kurulu üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
11. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Onur Öztürk Otmanlı ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Veysi Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Yusuf Kenan Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mustafa Atalar ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Kerim Kuş ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Fehmi AKIN ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
27.05.2020 tarih ve 2020.08 Yönetim Kurulu Kararı ile OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş İştirakinin satış iptali sonucu geri alınması konusunda hissedarlara bilgi verildi ve onaylanması katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi . 10.09.2020 tarih ve 2020.22, 04.11.2020 tarih ve 2020.25 ve 30.12.2020 tarih ve 2020.26 sayılı Yönetim kurulu kararları ile Kuvva Gıda A.Ş'ne % 40 Oranında iştirak edilmesi konusunda hissedarlara bilgi verildi ve onaylanması katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi 29.05.2020 tarih ve 09 sayılı, 17.06.2020 tarih ve 11 sayılı, 14.07.2020 tarih ve 13 sayılı ve 22.07.2020 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararlarıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi . Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı şekilde teklif edildi. Başka teklif olmadı teklife uygun olarak Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ... T.C nolu VEYSİ KAYNAK, ..T.C nolu Yusuf Kenan Kaynak ve ... T.C.nolu Mustafa ATALAR ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikerine ... T.C.nolu Bahadır AKGÖZ ve ... T.C.nolu Emin ERDAL 'ın 3 YIL için seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000 TL(Üçbin) Diğer Yönetim kurulu üyelerine aylik net 10.000. TL (Onbin) ödenmesine, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hususunda hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hususunda hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 07.08.2020. tarih ve 2020.19 sayılı kararı ile 2020 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,Yönetim Kurulunun 09.03.2021 tarih ve 2021.06 sayılı kararı ile 2021 mali dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren herhangi bir sorumluluk atfedilmesine yer olmadıgından rucüya gerek olmadıgına ilişkin toplantı başkanı tarafından verilen sözlü teklif oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmedigi hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar bulunmadıgı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 5000.TL. (beşbin) olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 11.01.2021 tarih ve 2021.01 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde Şirketimiz (Serve) ile Kuvva Gıda A.Ş'nin birleşme işlemleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği/oy çokluğu ile karar verildi. 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği/oy çokluğu ile karar verildi. 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2021 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SERVE 08.04.2021 HAZIRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 SERVE - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihde yapılan 2019 ve 2020 faaliyet yılları ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısınına ait tutanak ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Pay sahiplerimize ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925101


BIST
-Foreks Haber Merkezi-