Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09 Mayıs 2021 - 10:57 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.03.2021
Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti.
8 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Söğüt Altın Madeni Projesi ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - 2020 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Finansal Tablolar onaylanmıştır.
- Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu üye seçimi Genel Kurulca onaylanmış ve Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve Şirketimiz'in yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerdiği Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- 31 Mayıs 2022 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak huzur hakları tespit edilmiştir.
- 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2020 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi-KAP PDF.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 69. Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı PDF.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935490


BIST
-Foreks Haber Merkezi-