Ana Sayfa***MERIT* *NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)----

***MERIT* *NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11 Mayıs 2021 - 18:10 borsagundem.com

***MERIT******NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kamuya açıkladığımız, Yönetim Kurulumuzun 16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı gereğince,  200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesi 25.500.000 TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilecektir. Bildiğiniz üzere, bu sermaye artışından tüm rüçhan haklarının kullanılması durumunda brüt 153.000.000 TL fon girişi beklenmektedir.
Bağlı Menkul Kıymetimiz Voyager Kıbrıs Limited (Voyager) şirketinde, sermaye artışına sadece Şirketimiz'in katılacağı ve hem Net Holding A.Ş.'nin hem de diğer pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanacağı şeklinde bir sermaye artışı kararı alınacaktır. Alınacak bu sermaye artışı kararı sonrasında, Şirketimizin kendi sermaye artışından elde edileceği brüt 153.000.000 TL fon tutarı, Voyager'a sermaye ödemesi olarak gönderilecektir.
Bugün itibarıyla, Ana Ortaklığımız Net Holding A.Ş.'nin Voyager'daki dolaylı iştirak oranı yaklaşık %98'dir. Voyager'da yapılacak sermaye artışı sonrasında Net Holding'in katılımı kısıtlanmış olduğundan, dolaylı iştirak oranı %6 azalarak yaklaşık %93 olarak gerçekleşecektir.
Bu azalışın Net Holding A.Ş. konsolide finansal tablolarına etkisi şu şekilde olacaktır:
Gerek Merit Turizm ve gerekse Voyager, Net Holding'in bağlı ortaklıkları olup, Net Holding A.Ş.'de tam konsolidasyona tabi tutulan grup şirketleridir. Her iki şirketin de varlıkları ve yükümlülüklerinin tamamı Net Holding A.Ş. konsolide bilançosunda yer almaktadır. Voyager'daki yapılacak sermaye artışı sonrasında oluşacak %6'lık dolaylı iştirak oranındaki bu azalma, konsolide bilançonun aktif toplamını değiştirmemekte olup sadece bilançoda ana ortaklık paylar hesabı ile ana ortaklık dışı paylar hesabı arasında tutar değişimine sebep olmaktadır.
Merit Turizm olarak şirketimize sermaye artışı sonrasında Net Holding'den 77.439.348 TL, halka açık diğer pay sahiplerinden 75.560.652 TL olmak üzere toplam brüt 153.000.000 TL fon girişi beklenmektedir. Net Holding'den gelecek nakit Net Holding'in konsolide bilançosunda eliminasyona tabi tutulacağından dolayı yer almayacak ve aktif toplamı değiştirmeyecektir. Ancak, halka açık diğer ortaklardan gelecek nakit olan 75.560.652 TL ise Holding'in konsolide bilançosuna ilave olacak ve aktif toplamında bir büyüme sağlayacaktır.   
Eğer yaklaşık %98 olan Net Holding'in dolaylı iştirak oranının korunması için,  Voyager'da tüm ortakların payları oranında katılımlarını sağlayacak yani pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanmadığı bir sermaye artışı planlansaydı
Ana ortaklığımız Net Holding A.Ş.'nin, Voyager Kıbrıs Limited'de ki %98'e denk gelen 1.029.297.895,00 TL mevcut ortaklık payına karşılık 7.897.005.732,66 TL tutarında rüçhan hakkı katılımı gerekecekti.
VOYAGER KIBRIS LTD.
ESKİ SERMAYE
YENİ SERMAYE

Ortaklar
Ortaklık Payı
Oran
Artırım Tutarı
Ortaklık Payı
Oran

Net Holding A.Ş.
1.029.297.895,00
98,03
7.897.005.732,66
8.926.303.627,66
98,03

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.
19.942.062,00
1,90
153.000.000,00
172.942.062,00
1,90

Diğer
760.043,00
0,07
5.831.221,42
6.591.264,42
0,07

Toplam
1.050.000.000,00
100,00
8.055.836.954,07
9.105.836.954,07
100,00

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere
-        Bu kadar yüksek tutarda sermaye artışı planlanamayacağından,
-        Bu kadar büyük bir sermaye artışının olağan ticaret akışı ile bağdaşmayacağından ve
-        Net Holding'in konsolide finansal tablolarının incelenmesinden de görüleceği üzere bu artışın mümkün olamayacağından,
Ayrıca tüm dünyayı ve dolayısıyla ülkemizi de etkisi altına olan pandemi süreci de göz önüne alındığında, Net Holding A.Ş.'nin fon kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla,
Voyager Kıbrıs Limited şirketinde, sermaye artışına yalnızca Merit Turizm'in katılımı sağlanacak ve diğer pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanacaktır. Böylece Merit Turizm'in Voyager'a olan iştirak oranı %1,90 oranından %14,34 oranına yükselecektir.
 
              Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936217


BIST
-Foreks Haber Merkezi-