Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28 Mayıs 2021 - 20:07 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658
Transferler
0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -229.180 0 0 20.666.486 20.437.306 0 20.437.306
Kar Payları
0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -785.590 94.395.562 24.518.963 20.666.486 203.804.684 0 203.804.684
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Transferler
0 0 0 0 56.870.007 -56.870.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 155.431 0 0 19.053.620 19.209.051 0 19.209.051
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -503.451 94.395.562 81.388.970 19.053.620 259.343.964 0 259.343.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.091.014 22.676.712
Dönem Karı (Zararı)
19.053.620 20.666.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
598.202 1.316.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.206.059 2.233.797
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 91.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
296.565 452.924
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.406.101 -962.223
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-498.321 -499.971
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.401.526 764.818
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.973.190 -4.656.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.317.186 282.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.051 -280.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.226.135 563.375
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.126.638 1.734.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
922.980 -173.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.203.658 1.908.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.762.212 3.403.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.383.105 1.504.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
379.107 1.899.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.250.296 22.747.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -159.282 -71.034
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.146.164 309.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -145.871
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -275.407 -447.544
Alınan Faiz
1.421.571 903.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.514.080 0
Ödenen Temettüler
-17.514.080 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.276.902 22.986.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.276.902 22.986.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.482.273 51.113.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.205.371 74.100.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.226.824 66.499.988
Finansal Yatırımlar
12.958.224 3.004.243
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
20 12.958.224 3.004.243
Ticari Alacaklar
9.753.704 8.436.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 19 245.922 154.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.507.782 8.281.647
Diğer Alacaklar
2.380 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.380 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.614.851 4.528.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
435.621 341.263
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.665.817 1.802.589
ARA TOPLAM
92.657.421 84.613.579
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.657.421 84.613.579
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 173.779.024 175.650.995
Maddi Duran Varlıklar
176.432 228.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
234.773 241.473
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.129.271 3.801.346
Diğer Duran Varlıklar
10 952.769 1.211.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.272.269 181.133.543
TOPLAM VARLIKLAR
270.929.690 265.747.122
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.890.383 763.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 19 1.552.757 629.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.337.626 133.968
Diğer Borçlar
285.833 17.849.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 19 0 17.514.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 285.833 335.196
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.321.382 3.651.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
741.889 612.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 560.198 431.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 181.691 181.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.902 488.547
ARA TOPLAM
9.266.389 23.365.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.266.389 23.365.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
896.704 689.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 896.704 689.034
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.422.633 1.557.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.422.633 1.557.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.319.337 2.246.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.585.726 25.612.209
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.343.964 240.134.913
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-503.451 -658.882
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-503.451 -658.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
94.395.562 94.395.562
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 81.388.970 24.518.963
Net Dönem Karı veya Zararı
19.053.620 56.870.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.343.964 240.134.913
TOPLAM KAYNAKLAR
270.929.690 265.747.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 23.378.715 28.056.409
Satışların Maliyeti
12 -7.781.404 -9.030.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.597.311 19.026.171
BRÜT KAR (ZARAR)
12 15.597.311 19.026.171
Genel Yönetim Giderleri
-1.693.596 -1.778.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 241.074 216.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -888.777 -832.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.256.012 16.631.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.256.012 16.631.763
Finansman Gelirleri
15 6.069.782 4.381.217
Finansman Giderleri
16 -272.174 -346.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 19.053.620 20.666.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.053.620 20.666.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.053.620 20.666.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.053.620 20.666.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,51000000 0,55000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,51000000 0,55000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
155.431 -229.180
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 155.431 -229.180
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.431 -229.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.209.051 20.437.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.209.051 20.437.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938810


BIST

-Foreks Haber Merkezi-