Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28 Mayıs 2021 - 20:26 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/05/2021
Karar Sayısı
10533
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri çerçevesinde
  
a) Tarafımızca incelendiğini,
  
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
  
            Beyan ederiz.
  
                                                        Saygılarımızla,
  
                                              GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
  
 
  
          Mehmet BULUT                                                Murat YAŞA                                                       Vahit KİRİŞCİ                                              
  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı         Denetimden Sorumlu Komite Üyesi              Denetimden Sorumlu Komite Üyesi        
  
                                       
                                           Osman KÜÇÜKÇINAR                                             Önder ARI                                     
  
                                  Genel Müdür Yardımcısı - Finans                               Muhasebe Müdürü   
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938819


BIST

-Foreks Haber Merkezi-