Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Haziran 2021 - 18:14 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878
Transferler
-977.214 1.588.702 -611.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-890.848 -890.848 -890.848 -7.302.152 -7.302.152 10.623 -7.291.529
Dönem Karı (Zararı)
-7.302.152 -7.302.152 10.623 -7.291.529
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-890.848 -890.848 -890.848 890.848
Kar Payları
20 -14.029 -14.029
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.363.914 -3.363.914 -3.363.914 46.630.084 239.991.186 -7.302.152 342.278.486 42.834 342.321.320
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436
Transferler
18.241.984 -18.241.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.267.882 -2.267.882 4.286 -2.263.596
Dönem Karı (Zararı)
-2.267.882 -2.267.882 4.286 -2.263.596
Kar Payları
20 -5.660 -5.660
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 -2.267.882 365.245.918 55.262 365.301.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.057.839 14.833.936
Dönem Karı (Zararı)
-2.263.596 -7.291.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.947.471 4.551.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.772.613 5.064.257
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 97.336
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 0 97.336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.118.442 3.567.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 489.374 496.474
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -12.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.641.068 3.071.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.613 -1.481.464
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.043.676 -909.985
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 1.012.063 820.516
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22.1, 22.2 0 -1.391.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 952.462 916.554
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.051.780 60.999
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 60.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -274.822 -709.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -537.831 -1.990.519
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-974.576
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-974.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.040.571 18.591.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.038.455 33.009.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-819.937 -1.565.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.032.599 -12.393.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.883.353 1.802.671
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.078.453 865.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.390 -3.128.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.930.093 -5.549.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.898.703 2.421.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.356.696 15.850.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -320.556 -228.605
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16,17 -874.600 -630.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -1.505.987 -157.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-666.630 -879.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 974.576
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 974.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.745.087 -2.775.485
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 15 -1.745.087 -2.775.485
Alınan Faiz
1.078.457 921.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.940.632 -1.352.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 475.284
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 0 475.284
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -475.284
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 0 -475.284
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -2.902.304 -1.320.615
Ödenen Faiz
-38.328 -32.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.665.101 12.601.511
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.665.101 12.601.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.109.809 65.631.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.444.708 78.233.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.461.017 77.160.900
Ticari Alacaklar
8.1 110.685.926 126.724.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 782.271 50.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
109.903.655 126.673.632
Diğer Alacaklar
9.1 667.434 460.645
Stoklar
11 79.762.645 52.730.046
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.715.487 5.188.750
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 3.569.521 1.767.911
ARA TOPLAM
269.862.030 264.032.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.862.030 264.032.637
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 5.762.899 5.149.750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.531.133 16.256.311
Maddi Duran Varlıklar
13 182.894.324 184.905.564
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 13.418.804 14.984.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.678.890 1.839.528
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.732.964 4.131.218
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.867.665 624.540
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
227.886.679 227.891.855
TOPLAM VARLIKLAR
497.748.709 491.924.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.661.279 10.341.949
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.661.279 10.341.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 11.661.279 10.341.949
Ticari Borçlar
8.2 77.925.704 71.611.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.939.538 5.150.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
71.986.166 66.461.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.726.716 2.151.558
Diğer Borçlar
9.2 1.611.286 4.689.739
Türev Araçlar
0 1.051.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.620.668 4.721.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
66.858 867.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.335.939 5.286.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 294.803 874.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.041.136 4.412.068
ARA TOPLAM
110.948.450 100.723.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.948.450 100.723.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.892.140 8.265.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.892.140 8.265.630
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 5.892.140 8.265.630
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.606.939 15.365.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.606.939 15.365.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.499.079 23.630.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
132.447.529 124.354.056
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
365.245.918 367.513.800
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.781.888 -2.781.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.781.888 -2.781.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.781.888 -2.781.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.630.084 46.630.084
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
42.786.127 42.786.127
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 257.342.322 239.100.338
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.267.882 18.241.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.262 56.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
365.301.180 367.570.436
TOPLAM KAYNAKLAR
497.748.709 491.924.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 96.410.982 47.874.106
Satışların Maliyeti
21 -90.376.112 -51.458.142
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.034.870 -3.584.036
BRÜT KAR (ZARAR)
6.034.870 -3.584.036
Genel Yönetim Giderleri
-9.380.722 -8.922.538
Pazarlama Giderleri
-1.542.984 -1.437.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1 1.025.483 2.733.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -3.913.181 -331.264
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.776.534 -11.541.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 34.095 974.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 274.821 709.212
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.467.618 -9.857.888
Finansman Gelirleri
24 7.967.939 4.036.267
Finansman Giderleri
25 -3.301.748 -3.460.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.801.427 -9.282.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
537.831 1.990.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -705.292 -315.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.243.123 2.306.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.263.596 -7.291.529
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.263.596 -7.291.529
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.286 10.623
Ana Ortaklık Payları
-2.267.882 -7.302.152
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.263.596 -7.291.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.286 10.623
Ana Ortaklık Payları
-2.267.882 -7.302.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941468


BIST
-Foreks Haber Merkezi-