Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09 Haziran 2021 - 21:20 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594
Transferler
42.530.250 -42.530.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -27.127 8.485.888 8.458.761 -25.901 8.432.860
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
106.548 -106.548
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.543.491 2.174.829 -61.918.812 -67.968.011 8.485.888 527.293.873 -392.419 526.901.454
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417
Transferler
3.712.967 -3.712.967
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 804.067 9.209.816 10.013.883 -35.467 9.978.416
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
75.235 -75.235
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.068.001 2.249.841 -61.918.812 -64.330.056 9.209.816 867.720.824 -502.991 867.217.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.568.615 -1.147.979
Dönem Karı (Zararı)
13 9.172.763 8.459.265
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.182.510 4.393.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
467.636 465.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.098.397 -198.843
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.098.397 -198.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
564.392 -181.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
504.396 325.535
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
59.996 -506.649
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.393.315 1.814.093
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.531.016 -34.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.137.701 1.848.521
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-889.958 2.492.122
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.170.018 -13.771.687
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.403.706 -11.934.676
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.795.955 64.458.286
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.281.271 7.420.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.077.226 57.037.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.737.678 68.574.213
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.769.447 68.686.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.968.231 -112.775
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.327.531 133.339.473
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-64.416.666 32.528.878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.455.361 -117.100.688
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.833.107 -444.442
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.377.746 -116.656.246
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.572.725 -66.863.467
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.711 -67.317.531
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.571.014 454.064
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
116.090.127 -115.549.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.393.305 -1.224.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.384.365 -1.738.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.008.940 513.861
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-69.179.765 -918.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.182 -86.964
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.369.668 -142.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.370 -314.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.292 -314.020
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -12.292 -314.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.133.512 -2.210.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-114.948 -945.372
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-623.574 -641.976
Ödenen Faiz
-4.658.982 -656.275
Alınan Faiz
8.531.016 33.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.417.733 -3.672.328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.417.733 -3.672.328
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
242.928.695 11.592.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
172.510.962 7.919.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 172.510.962 242.928.695
Finansal Yatırımlar
6.208.120 804.414
Ticari Alacaklar
479.267.790 424.008.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 39.997.598 52.278.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 439.270.192 371.729.690
Diğer Alacaklar
54.801.969 29.074.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38.487.954 27.718.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.314.015 1.355.784
Stoklar
5 589.540.254 509.212.723
Peşin Ödenmiş Giderler
8 207.434.896 190.825.851
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.660.708 624.887
Diğer Dönen Varlıklar
9 58.934.935 62.355.121
ARA TOPLAM
1.571.359.634 1.459.834.541
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.571.359.634 1.459.834.541
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
43.983.995 74.545.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 43.983.995 74.545.668
Diğer Alacaklar
877.611 867.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
877.611 867.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
31.908.577 31.908.577
Maddi Duran Varlıklar
6 1.388.774 1.503.547
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.906.828 6.156.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.702.445 7.792.028
Peşin Ödenmiş Giderler
205.288.765 157.481.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 30.308.994 26.552.449
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
327.370.989 306.812.829
TOPLAM VARLIKLAR
1.898.730.623 1.766.647.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.399.333 2.301.826
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.526.299 14.058.638
Ticari Borçlar
133.391.277 129.935.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 26.691.404 11.858.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 106.699.873 118.077.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.359.516 2.371.484
Diğer Borçlar
6.256.446 5.028.646
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
137.134 135.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.119.312 4.893.223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 165.776.664 165.345.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.369.668
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.382.467 4.253.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
379.266 310.671
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 4.003.201 3.943.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 3.678.798 1.050.233
ARA TOPLAM
335.770.800 328.715.671
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
335.770.800 328.715.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.179.848 51.004.817
Diğer Borçlar
3.365.904 3.020.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.365.904 3.020.979
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 628.723.089 513.064.242
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.480.992 8.678.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.462.992 8.660.087
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 18.000 18.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 7.992.157 4.924.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
695.741.990 580.692.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.031.512.790 909.407.953
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
867.720.824 857.706.941
Ödenmiş Sermaye
1.000.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.640 1.401.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-739.111 -1.543.178
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-739.111 -1.543.178
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.890 328.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.068.001 -1.872.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.249.841 2.174.606
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-64.330.056 -67.967.788
Net Dönem Karı veya Zararı
13 9.209.816 3.712.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-502.991 -467.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
867.217.833 857.239.417
TOPLAM KAYNAKLAR
1.898.730.623 1.766.647.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 17.943.609 193.568.023
Satışların Maliyeti
10 -15.774.668 -183.376.897
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.168.941 10.191.126
BRÜT KAR (ZARAR)
2.168.941 10.191.126
Genel Yönetim Giderleri
-9.371.128 -5.697.806
Pazarlama Giderleri
-4.249.567 -508.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 20.762.884 8.918.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -5.915.853 -1.110.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.395.277 11.793.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
90.366 15.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.485.643 11.806.582
Finansman Gelirleri
10.008.350 1.119.782
Finansman Giderleri
-5.211.188 -1.974.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.282.805 10.951.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
889.958 -2.492.122
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.761.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 889.958 -730.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 9.172.763 8.459.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.172.763 8.459.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -37.053 -26.623
Ana Ortaklık Payları
13 9.209.816 8.485.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,00920000 0,01270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
805.653 -26.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.007.066 -33.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-201.413 6.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -201.413 6.602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
805.653 -26.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.978.416 8.432.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-34.089 -25.901
Ana Ortaklık Payları
10.012.505 8.458.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941579


BIST
-Foreks Haber Merkezi-